Mer

Ugyldig inngangssyntaks for Type Double Precision i PostGIS?


Jeg har dette spørsmålet som prøver å oppdatere geom-kolonnen min som er bygget av lat- og lng-koordinater

OPPDATER hovedtabell SET geom = ST_SetSRID (ST_MakePoint (lng, lat), 4326);

Men det returnerer detfunksjonen st_makepoint (tekst, tekst) eksisterer ikkeog gir meg et hint om å legge til eksplisitte type kast, så jeg oppdaterte spørringen min til

UPDATE main_table SET geom = ST_SetSRID (ST_MakePoint (lng :: dobbel presisjon, lat :: dobbel presisjon), 4326);

Og nå kaster det en feilugyldig inngangssyntaks for type dobbel presisjon:.

Bare et notat, akkurat nå er lats og longs mine lagret som tekst fordi jeg måtte bruke enpg gjenopprettefor å laste bordet, så jeg er sikker på at det er der problemet er, men vet ikke hvordan jeg skal løse det.


Ingen plass skal være (også float8 er det samme som dobbel presisjon og litt raskere å skrive)

OPPDATER hovedtabell SET geom = ST_SetSRID (ST_MakePoint (lng :: float8, lat :: float8), 4326);


Se videoen: Postgresql: Create Postgis database and import shapefiles. (September 2021).