Mer

Trekk ut rasternavn etter poeng


Jeg bruker ArcGIS 10.2.2, og jeg har et problem med noen rammer hentet fra en video. Jeg har bildene (mer enn 1000) georeferend, og jeg har en sporfil med de tilsvarende punktene.

Jeg skrev ned informasjon om singelrammer som tilsvarer navnet på rammene (jpgs nummerert fra 0 og oppover, for eksempel "C4_dolo1_3_conv_MOD.avi_0"). Jeg vil ha en operasjon som trekker ut NAMENE til rammene til punktene fra sporfilen - eller bare rammens nummer til en georeferert oversikt over de georefererte rammene.

Attributtdata skrives ned per ekstraherte og georefererte Videoframe. Så attributtene har ingen romlig informasjon ennå. Det er derfor jeg vil lage en formfil med et felt med navnene på rasterne - slik at jeg deretter kan bli med attributtene til det feltet.

Er det noen som har en ide om hva jeg trenger?


Du kan begynne å bygge omfanget av rasteren din som polygon (se her for forskjellige metoder). Da trenger du bare å bruke en romlig sammenføyning (CLOSEST) for å trekke ut verdiene per punkt.