Mer

Romlige koblingspunktdata til polygonformfil og teller en variabel


Jeg vil gjerne utføre en romlig sammenføyning fra punktdata til en polygonformfil. I punktdataattributtabellen er det en kolonne som heter {quality}, og jeg vil telle hver kategori fra kolonnen: {High, Medium, Low}. Dette vil være det samme som å kjøre et pivottabell i Excel.

Jeg bruker ArcGIS 10.3


Hvis du bruker ArcGIS 9/10x, vil standard "Spatial Join" -verktøy (ArcToolbox> Analyseverktøy> Overlegg> Spatial sammenføyning) stemple polygonkategorien din på kvalitetspoengene dine (som en funksjonsklasse ut). Der det ikke er noen kryssende kategoripolygon, vil verdiene være null. Etter dette kan du bruke et statistikkverktøy for å få numerisk statistikk.


Se videoen: SHP TO PDF (Oktober 2021).