Mer

Matcher raster regional utstrekning med vektorregion i GRASS?


I Grass GIS er jeg i stand til å importere batymetri .tif rasterdata, men regionkoordinatene er ikke i lat/lon -formar og må derfor ikke overlappes med vektorpunktene mine som er i lat/lon -format. Er det en måte å konvertere raster -omfanget slik at begge lagene vises i min beregningsregion? Jeg har allerede prøvd å lage en ny plassering med riktig EPSG -kode og deretter importere begge lagene, men det har ikke lyktes.


Hvis du har en raster og en vektor i forskjellige koordinatsystemer (dvs. den ene i lat/lon og den andre ikke lat/lon), må du sette opp to GRASS -steder. Den ene posisjonen med koordinatsystemet til rasteren og den andre for vektoren. Importer rasteren og vektoren til sine respektive steder. Kjør deretterr.projfra vektorposisjonen for å reprodusere rasteren inn i vektorkoordinatsystemet, eller kjørev.projfra rasterplasseringen for å reprodusere vektoren.


Se videoen: QGIS-GRASS: Zonal statistics (Oktober 2021).