Mer

Velg etter attributter - strenger med <5 tegn


Jeg har en kolonne med postnummer som er strenger. De fleste av dem er de vanlige 5-sifrede postnummerene, men noen er bare 3 sifre eller mangler et siffer. (husk at jeg trenger denne kolonnen som strenger av andre grunner)

eks.

glidelås
234
4566
12345

Jeg vil i utgangspunktet velge alt som har mindre enn 5 tegn for videre undersøkelse. Jeg er sikker på at det er en enkel måte å gjøre dette på, men jeg har vanskelig for å finne ut av det.


Bruker Velg etter attributter verktøy, kan du angi følgende SQL-spørring for å velge alle funksjoner med mindre enn 5 tegn iglidelåsfelt:

CHAR_LENGTH ("ZIP") <5

du kan også bruke

Venstre ("ZIP", 5)

for å velge funksjoner med fem sifre.