Mer

Importfeil for qgis.core når du kjører OSGeo4w shell-skript


Jeg har prøvd, sammen med dette innlegget, å kjøre et skript i OSGeo4w Shell, utenfor QGIS. Men jeg får følgende feil:

ImportError: Ingen modul som heter qgis.core

Jeg har også lest følgende innlegg og prøvd å importere forskjellige moduler, men til ingen nytte:

Her er et enkelt skript som lager et rutenett og klemmer en polygonformfil på det.

Merk: Dette skriptet er testet og fungerer vellykket når det kjører i QGIS.

## Test = navn import os import glob import sys sys.path.append ("C: Program Files QGIS Brighton lib;% OSGEO4W_ROOT: = /% / apps / qgis;% OSGEO4W_ROOT% apps qgis bin ;% OSGEO4W_ROOT% apps grass grass-6.4.3 lib;% PATH% ") fra PyQt4.QtCore import * fra PyQt4.QtGui import * fra qgis.core import * QgsApplication.setPrefixPath (" C: Program Files QGIS Brighton apps qgis ", True) QgsApplication.initQgis () fra os.path import expanduser home = expanduser (" ~ ") # Mappebane for resultatene for shapefiles path_dir = home +" Desktop Test " path_res = path_dir + "Results " def run (): # Sett katalog, søk etter alle polygon .shp-filer og kjør Create Grid and Clip algoritmer, og send deretter resultatene til Resultatmappe os.chdir (path_dir + "Shapefiles " ) for fname i glob.glob ("*. shp"): outputs_1 = processing.runalg ("qgis: creategrid", 1000, 1000, 24108, 18351.157175, 258293.802316, 665638.226408, 1, 'EPSG: 7405', Ingen) outputs_2 = processing.runalg ("qgis: clip", outputs_1 ['SAVENAME'], fname, path_res + "/" + fname) run () QgsApplication.exitQgis () # Fjern linjen ovenfor når du kjører i QGIS

Etter svaret og skriptet lagt ut av @gcarrillo, kan jeg endelig importereqgis.core.moduler vellykket. Skriptet levert av @gcarrillo kjører, men jeg får en sporbar feil:

Sporing (siste anrop sist): Fil "Test.py", linje 55, inn kjør () Fil "Test.py", linje 53, i kjør algClip.processAlgorithm (fremgang) Fil "C: Brukere brukernavn .qgis2 python plugins prosessering algs qgis ftools Clip.py", linje 59, i processAlgorithm layerA.pendingFields (), AttributeError: 'NoneType' objektet har ingen attributt 'pendingFields'

Til slutt fant den riktige måten å kjøre behandlingsalgoritmer i PyQGIS frittstående skript.

Dette svaret er basert på svar på Problem med import qgis.core når du skriver et frittstående PyQGIS-skript og til Feil: Algoritme ikke funnet, som igjen er basert på en Qgis-dev-postliste-diskusjon.

Jeg foreslår at du følger arbeidsflyten gitt i Problem med import av qgis.core når du skriver et frittstående PyQGIS-skript for å aktivere QGIS-biblioteker i OSGeo4W Shell. Når du har QGIS-bibliotekene fungerer som de skal, kan vi gå videre til 2. del av spørsmålet ditt: kjøre behandlingsalgoritmer i et frittstående PyQGIS-skript.

Jeg har endret det originale skriptet litt og testet det på Windows 7 og GNU / Linux. Jeg bruker behandlingsversjon 2.2.0-2 og foreslår at du bruker denne versjonen, som er den nåværende når jeg skriver svaret.

import os, sys, glob # Forbered miljøet fra qgis.core import * # qgis.core må importeres før PyQt4.QtGui !!! fra PyQt4.QtGui import * app = QApplication ([]) QgsApplication.setPrefixPath ("C: Program Files QGIS Brighton apps qgis", True) # Den sanne verdien er viktig QgsApplication.initQgis () fra os.path import expanduser home = expanduser ("~") # Mappebane for resultatene for shapefiles path_dir = home + " Desktop Test " path_res = path_dir + "Results " # Forbered behandlingsrammeverk sys.path. legg til (hjem + ' .qgis2 python plugins') fra processing.core.Processing import Processing Processing.initialize () fra processing.tools import * def run (): outputs_1 = general.runalg ("qgis: creategrid", 1000, 1000, 24108, 18351.157175, 258293.802316, 665638.226408, 1, 'EPSG: 7405', Ingen) # Sett katalog, søk etter alle polygon .shp-filer og kjør Create Grid and Clip algoritmer, og send deretter resultatene til Resultatmappe os.chdir (path_dir + "Shapefiles ") for fname i glob.glob ("*. shp"): outputs_2 = general.runalg ("qgis: clip", outputs_1 ['SAVENAME'], fname, path_res + "/" + fname) run () QgsApplication.e xitQgis () # Fjern linjen ovenfor når du kjører i QGIS

Merk at jeg har tatt gitteropprettingen ut av for-sløyfen, da du egentlig ikke trenger et nytt rutenett for å utføre hvert klipp.

Dette skal gjøre susen!


Dette svaret er basert på svar på Problem med import qgis.core når jeg skriver et frittstående PyQGIS-skript og til Hvordan får jeg tilgang til 'behandling' med Python ?.

Jeg foreslår at du følger arbeidsflyten gitt i Problem med import av qgis.core når du skriver et frittstående PyQGIS-skript for å aktivere QGIS-biblioteker i OSGeo4W Shell. Når du har QGIS-bibliotekene fungerer som de skal, kan vi gå videre til 2. del av spørsmålet ditt: kjøre behandlingsalgoritmer i et frittstående PyQGIS-skript.

Som i Hvordan får jeg tilgang til "behandling" med Python ?, vil jeg gi deg en løsning til jeg kan kjøre algoritmer etter navn (f.eks.processing.runalg ('leverandør: algoritmnavn')). Jeg bruker behandlingsversjon 2.2.0-2 og foreslår at du bruker denne versjonen.

Vi kan bruke QGIS Python-konsollen til å finne ut hvor et algoritmeskript ligger i behandlingen av plugin-mapper. For eksempel å vite hvor du skal importereqgis: creategridfra, skriv i QGIS Python-konsoll:

fra processing.core.Processing import Processing Processing.getAlgorithm ('qgis: creategrid')

Du bør skaffe deg:

som er nok til at vi legger merke til både modulbanen (processing.algs.qgis.mmqgisx.MMQGISXAlgorithms) og algoritmeklassen (mmqgisx_grid_algorithm). Du bruker denne informasjonen i skriptet nedenfor.

Jeg har endret skriptet ditt litt og testet det på Windows 7. Du må kanskje justere baner for å kjøre skriptet i ditt eget miljø.

import os import glob import sys from PyQt4.QtCore import * from PyQt4.QtGui import * from qgis.core import * app = QApplication ([]) QgsApplication.setPrefixPath ("C: Program Files QGIS Brighton apps  qgis ", True) QgsApplication.initQgis () fra os.path import expanduser home = expanduser (" ~ ") # Mappebane for resultatene for shapefiles path_dir = home +" Desktop Test "path_res = path_dir +" Resultater "# Fortell Python hvor du vil få behandling fra sys.path.append (hjemme +" .qgis2 python plugins ") # Referanse algoritmene du vil kjøre fra processing.algs.qgis.mmqgisx.MMQGISXAlgorithms import * fra processing.algs.qgis.ftools.Clip import * algGrid = mmqgisx_grid_algorithm () algClip = Clip () fra processing.core.SilentProgress import SilentProgress progress = SilentProgress () def run (): # Create a grid grid = path_dir + " Grids grid.shp "algGrid.setParameterValue ('HSPACING', 1000) algGrid.setParameterValue ('VSPACING', 1000) algGrid.setParameterValue ('WIDTH', 24108) algGrid.set ParameterValue ('HEIGHT', 18351.157175) algGrid.setParameterValue ('CENTERX', 258293.802316) algGrid.setParameterValue ('CENTERY', 665638.226408) algGrid.setParameterValue ('GRIDTYG' parameter ', 1' ') algGrid.setOutputValue (' SAVENAME ', grid) algGrid.processAlgorithm (progress) # Sett katalog, søk etter alle polygon .shp-filer os.chdir (path_dir + "Shapefiles ") for fname i glob.glob ("* .shp "): # Kjør Clip-algoritmen, og send deretter resultatene til resultatmappen algClip.setParameterValue ('INPUT', grid) algClip.setParameterValue ('OVERLAY', fname) algClip.setOutputValue ('OUTPUT', path_res +" / " + fname) algClip.processAlgorithm (progress) run () QgsApplication.exitQgis ()

Dette skal gjøre susen!

Som du ser, har jeg opprettet en Test / Grids-mappe slik at du lagrer et enkelt rutenett Shapefile i stedet for å lage en tidsmessig fil i hver for loop, noe som ikke ser ut til å være nødvendig.


Jeg måtte gjøre mindre endringer i skriptet som ble gitt av @gcarrillo for å inkludere OSGEO4W64-banen (jeg måtte installere QGIS på nytt via OSGEO4W64-installasjonsprogrammet da jeg brukte det frittstående installasjonsprogrammet først) og å inkludere dobbel skråstrek. Her er det siste manuset og mange takk til alle for deres hjelp:

import os, sys, glob # Forbered miljøet fra qgis.core import * # qgis.core må importeres før PyQt4.QtGui !!! fra PyQt4.QtGui import * app = QgsApplication ([]) # instantiering av QgsApplication QgsApplication.setPrefixPath ("C: OSGeo4W64 apps qgis", True) # Den sanne verdien er viktig QgsApplication.initQgis () fra os .path import expanduser home = expanduser ("~") # Mappebane for resultatene for shapefiles path_dir = home + " Desktop Test " path_res = path_dir + "Results " # Forbered behandlingsrammeverk sys.path.append (hjem + ' .qgis2 python plugins') fra processing.core.Processing import Processing Processing.initialize () fra processing.tools import * def run (): outputs_1 = general.runalg ("qgis: creategrid", 1000 , 1000, 24108, 18351.157175, 258293.802316, 665638.226408, 1, 'EPSG: 7405', None) # Sett katalog, søk etter alle polygon .shp-filer og kjør Create Grid and Clip algoritmer, og send deretter resultatene til Resultatmappe os.chdir ( path_dir + "Shapefiles ") for fname i glob.glob ("*. shp"): outputs_2 = general.runalg ("qgis: clip", outputs_1 ['SAVENAME'], fname, path_res + "/" + fname ) løpe() QgsApplication.exitQgis () # Fjern linjen ovenfor når du kjører i QGIS

Bevegelsesdata i GIS # 23: baner i sammenheng

I dag fortsetter innlegget der & # 8220Hvorfor du skal bruke PostGIS-baner & # 8221 slutter. Det er resultatet av et samarbeid med Eva Westermeier. Jeg hadde gleden av å veilede hennes praksis ved AIT i fjor, og jeg veiledet også masteroppgaven hennes [0] om emnet berikende baner med informasjon om deres geografiske kontekst.

Kontekstbevisst analyse av bevegelsesdata er avgjørende for forskjellige domener og applikasjoner, fra transport til økologi. Mens det er et vell av data, blir effektiv og brukervennlig kontekstuell baneanalyse fortsatt hemmet av mangel på passende konseptuelle tilnærminger og praktiske metoder. (Westermeier, 2018)

En del av arbeidet fokuserte på å evaluere forskjellige tilnærminger for å legge til kontekstinformasjon fra vektordatasett til baner i PostGIS. For eksempel å legge til landdekkekontekst i dyrebevegelsesdata eller legge til informasjon om forankring og havneområder til fartøys bevegelsesdata.


Ytdjtkui

Knytter Idaho Potetkommisjon potetskinn til sunn mat?

Hvordan finne ut om sikkerhetskopiering av SQL-server er kryptert med TDE uten å gjenopprette sikkerhetskopien

Luftskip dampmaskinrom - problemer og konflikt

Kan en drage bruke vingene til å svømme?

Hvordan kan PC-ene avgjøre om en vare er en fylikarakter?

Hvordan fungerer en dynamisk QR-kode?

Gauss 'postume publikasjoner?

Kompensasjon for overtid på lørdager

Hvordan skal jeg koble cat5-kabelen min til kontakter som har en oransje-grønn linje?

Er en fordeling som er normal, men svært skjev, ansett som gaussisk?

Mennesket fraktet fra den alternative verden inn i vår av en nøytrino detektor

Hva mente ordet "fritid" i slutten av det 18. århundre?

MT "vil slå" & # 38 LXX "vil se nøye" (1Mo 3:15)?

Er det OK å dekorere et loggbokomslag?

Hvordan viser jeg utleier hva vi har i besparelser?

Finn majoritetselementet, som vises mer enn halvparten av tiden

Er det mulig å lage en QR-kode ved hjelp av tekst?

Hvorfor inkluderer ikke Shulchan Aruch lovene om å ødelegge frukttrær?

Kan en doktorgrad fra et ikke-TU9 tysk universitet bli professor ved et TU9-universitet?

Beregn gjennomsnittet av to tall

Hvordan kan en dag være på 24 timer?

TypeError: qRegisterResourceData (int, bytes, bytes, bytes): argument 2 har uventet type 'str'


Ingen produksjon produsert på Windows 7

Ser i QGIS Loggmeldinger-panelet i python-advarselen TAB, kan jeg se at det er noen advarsler om avskrivning angående TauDEm. Jeg klarer ikke å fikse disse da jeg ikke har annet enn grunnleggende kunnskap om Python.

Å kjøre den samme kommandoen fra kommandolinjen gir en utgang, og ved å bruke min TauDEm-leverandør i QGIS 2.18 kan jeg lage en utgang.

Er det noe jeg mangler med hensyn til hva som har gått galt med forsøket mitt på å bruke denne pluginen?

Teksten ble oppdatert, men disse feilene oppstod:

Vi kan ikke konvertere oppgaven til et problem på dette tidspunktet. Vær så snill, prøv på nytt.

Problemet ble opprettet, men vi kan ikke oppdatere kommentaren for øyeblikket.

Alexbruy kommenterte 31. oktober 2018

Vennligst oppgi mer informasjon, nemlig pluginversjon, all relevant informasjon fra QGIS-meldingsloggen (ikke bare fra Python-fanen, sjekk om det er noe relatert i andre faner)

1 / TauDEM / TauDEM5Exe / pitremove -z R: / _ Admin / _Master docs / CAD / Height Data / NI 10m DTM Open Data / ss / Sheets 151-200 / Sheet 155.tif -fel C: /Users/david.laverty/ AppData / Local / Temp / processing_933aa90318d345d0b57b12817faddf4f / b15fca8bedba427c83bca1ea00231fe1 / PIT_FILLED.tif Python-fanen 2018-10-31T09: 36: 24 ADVARSEL: C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python qgis utils.py: 672: DeprecationWarning: imp-modulen avvikles til fordel for importlib se modulens dokumentasjon for alternative bruksområder mod = _builtin_import (navn, globaler, lokalbefolkningen, fra listen, nivå) traceback: File "", linje 1, i File "C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python qgis utils.py ", linje 335, i startPlugin plugins [packageName] = package.classFactory (iface) File" C: /Users/david.laverty/AppData/Roaming/QGIS/ QGIS3 profiler default / python / plugins FreehandRasterGeoreferencer __ init__.py ", linje 24, i classFactory fra .freehandrastergeoreferencer importerer FreehandRasterGeoreferencer File" C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python qgis utils.py ", linje 672, i _import mod = _builtin_import (navn, globaler, lokalbefolkningen, fra listen, nivå) Fil" ", linje 983, i _find_and_load File" ", linje 967, i _find_and_load_unlocked File "", linje 677, i _load_unlocked File "", linje 728, i exec_module File "", linje 219, i _call_with_frames_removed File "C: /Users/david.laverty/AppData/Roaming/QGIS/QIS profiler default / python / plugins FreehandRasterGeoreferencer freehandrastergeoreferencer.py ", linje 20, inn fra .freehandrastergeoreferencer_layer import (Fil" C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python qgis utils.py ", linje 672, i _import mod = _builtin_import (navn, globaler, lokalbefolkningen, fra listen, nivå) Fil" ", linje 983, i _find_and_load File" ", linje 967, i _find_and_load_unlocked File "", linje 677, i _load_unlocked File "", linje 728, i exec_module File "", linje 219, i _call_with_frames_removed File "C: /Users/david.laverty/AppData/Roaming/QGIS/QIS profiler default / python / plugins FreehandRasterGeoreferencer freehandrastergeoreferencer_layer.py ", linje 16, inn fra osgeo import gdal File" C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python qgis utils.py ", linje 672, i _import mod = _builtin_import (navn, globaler, lokalbefolkningen, fra listen, nivå) Fil" ", linje 983, i _find_and_load File" ", linje 967, i _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C: PROGRA

1.4 apps Python37 lib site-packages osgeo __ init__.py ", linje 21, i _gdal = swig_import_helper () Fil" C: PROGRA

1.4 apps Python37 lib site-packages osgeo __ init__.py ", linje 8, i swig_import_helper import imp File" C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python qgis utils.py ", linje 672, i _import mod = _builtin_import (navn, globaler, lokalbefolkningen, fra listen, nivå) Fil" ", linje 983, i _find_and_load File" ", linje 967, i _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C: PROGRA

1.4 apps Python37 lib imp.py ", linje 33, i DeprecationWarning, stacklevel = 2) 2018-10-31T09: 36: 25 ADVARSEL: C: PROGRA

1.4 apps Python37 lib site-packages PyQt5 uic objcreator.py: 152: DeprecationWarning: 'U' mode is deprecated plugin = open (filnavn, 'rU') traceback: File "", linje 1, i Fil "C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python qgis utils.py ", linje 335, i startPlugin plugins [packageName] = package.classFactory (iface) File" C: /Users/david.laverty/AppData/Roaming/QGIS/ QGIS3 profiler standard / python / plugins pointsamplingtool __ init__.py ", linje 31, i classFactory fra .pointSamplingTool importpunktSamplingTool-fil" C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python qgis utils.py ", linje 672, i _import mod = _builtin_import (navn, globaler, lokalbefolkningen, fra listen, nivå) Fil" ", linje 983, i _find_and_load File" ", linje 967, i _find_and_load_unlocked File "", linje 677, i _load_unlocked File "", linje 728, i exec_module File "", linje 219, i _call_with_frames_removed File "C: /Users/david.laverty/AppData/Roaming/QGIS/QIS profiler default / python / plugins pointsamplingtool pointSamplingTool.py ", linje 27, inn fra. importer doPointSamplingTool File" C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python qgis utils.py ", linje 672, i _import mod = _builtin_import (navn, globaler, lokalbefolkningen, fra listen, nivå) Fil" ", linje 1035, i _handle_fromlist File" ", linje 219, i _call_with_frames_removed File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with "C: /Users/david.laverty/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3 profiles default / python / plugins pointsamplingtool doPointSamplingTool.py", linje 41, i Ui_Dialog = uic.loadUiType (os.path.join (os .path.dirname (__ file__), 'pointSamplingToolUi.ui')) [0] Fil "C: PROGRA

1.4 apps Python37 lib site-packages PyQt5 uic __ init__.py ", linje 198, i loadUiType winfo = compiler.UICompiler (). CompileUi (uifile, code_string, from_imports, resource_suffix, import_from) File" C: PROGRA

1.4 apps Python37 lib site-packages PyQt5 uic Compiler compiler.py ", linje 53, i __init__ qtproxies.QtWidgets, CompilerCreatorPolicy ()) Fil" C: PROGRA

1.4 apps Python37 lib site-packages PyQt5 uic uiparser.py ", linje 177, i __init__ self.factory = QObjectCreator (creatorPolicy) Fil" C: PROGRA

1.4 apps Python37 lib site-packages PyQt5 uic objcreator.py ", linje 85, i __init__ hvis self.load_plugin (filnavn, plugin_globals, plugin_locals): Fil" C: PROGRA

1.4 apps Python37 lib site-packages PyQt5 uic objcreator.py ", linje 152, i load_plugin plugin = åpen (filnavn, 'rU') 2018-10-31T09: 36: 27 ADVARSEL: C: PROGRA

1.4 apps Python37 lib nettstedspakker forespørsler status_codes.py: 18: Avvikelse Advarsel: ugyldig rømningssekvens o "" "traceback: File" ", linje 1, i fil" C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python qgis utils.py ", linje 299, i loadPlugin __import __ (pakkenavn) Fil" C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python qgis utils.py ", linje 672, i _import mod = _builtin_import (navn, globaler, lokalbefolkningen, fra listen, nivå) Fil" ", linje 983, i _find_and_load File" ", linje 967, i _find_and_load_unlocked File "", linje 677, i _load_unlocked File "", linje 728, i exec_module File "", linje 219, i _call_with_frames_removed File "C: /Users/david.laverty/AppData/Roaming/QGIS/QIS profiler default / python / plugins processing_taudem __ init__.py ", linje 28, inn fra processing_taudem.taudemProviderPlugin import TauDemProviderPlugin File" C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python qgis utils.py ", linje 672, i _import mod = _builtin_import (navn, globaler, lokalbefolkningen, fra listen, nivå) Fil" ", linje 983, i _find_and_load File" ", linje 967, i _find_and_load_unlocked File "", linje 677, i _load_unlocked File "", linje 728, i exec_module File "", linje 219, i _call_with_frames_removed File "C: /Users/david.laverty/AppData/Roaming/QGIS/QIS profiler default / python / plugins processing_taudem taudemProviderPlugin.py ", linje 30, inn fra processing_taudem.taudemProvider importerer TauDemProvider-fil" C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python qgis utils.py ", linje 672, i _import mod = _builtin_import (navn, globaler, lokalbefolkningen, fra listen, nivå) Fil" ", linje 983, i _find_and_load File" ", linje 967, i _find_and_load_unlocked File "", linje 677, i _load_unlocked File "", linje 728, i exec_module File "", linje 219, i _call_with_frames_removed File "C: /Users/david.laverty/AppData/Roaming/QGIS/QIS profiler default / python / plugins processing_taudem taudemProvider.py ", linje 35, inn fra processing.core.ProcessingConfig import ProcessingConfig, innstillingsfil" C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python qgis utils.py ", linje 672, i _import mod = _builtin_import (navn, globaler, lokalbefolkningen, fra listen, nivå) Fil" ", linje 983, i _find_and_load File" ", linje 953, i _find_and_load_unlocked File "", linje 219, i _call_with_frames_removed File "", linje 983, i _find_and_load File "", linje 953, i _find_and_load_unlocked File "", linje 219, i _call_with_frames_removed3 " "", linje 967, i _find_and_load_unlocked File "", linje 677, i _load_unlocked File "", linje 728, i exec_module File "", linje 219, i _call_with_frames_removed File "C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python / plugins processing __ init__.py ", linje 29, inn fra processing.tools.general import * # NOQA File" C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python qgis utils.py ", linje 672, i _import mod = _builtin_import (navn, globaler, lokalbefolkningen, fra listen, nivå) Fil" ", linje 983, i _find_and_load File" ", linje 967, i _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python / plugins processing tools general.py ", linje 39, inn fra processing.core.Processing import Processing File" C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python qgis utils.py ", linje 672, i _import mod = _builtin_import (navn, globaler, lokalbefolkningen, fra listen, nivå) Fil" ", linje 983, i _find_and_load File" ", linje 967, i _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python / plugins processing core Processing.py ", linje 58, inn fra processing.algs.qgis.QgisAlgorithmProvider import QgisAlgorithmProvider # NOQA File" C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python qgis utils.py ", linje 672, i _import mod = _builtin_import (navn, globaler, lokalbefolkningen, fra listen, nivå) Fil" ", linje 983, i _find_and_load File" ", linje 967, i _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python / plugins prosessering algs qgis QgisAlgorithmProvider.py ", linje 36, i import plotly # NOQA File" C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python qgis utils.py ", linje 672, i _import mod = _builtin_import (navn, globaler, lokalbefolkningen, fra listen, nivå) Fil" ", linje 983, i _find_and_load File" ", linje 967, i _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C: PROGRA

1.4 apps Python37 lib site-packages plotly __ init__.py ", linje 31, inn fra plotly import (plotly, dashboard_objs, graph_objs, grid_objs, tools, File" C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python qgis utils.py ", linje 672, i _import mod = _builtin_import (navn, globaler, lokalbefolkningen, fra listen, nivå) Fil" ", linje 1035, i _handle_fromlist File" ", linje 219, i _call_with_frames_removed File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with "C: PROGRA

1.4 apps Python37 lib site-packages plotly plotly __ init__.py ", linje 10, inn fra. Plotly import (File" C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python qgis utils.py ", linje 672, i _import mod = _builtin_import (navn, globaler, lokalbefolkningen, fra liste, nivå) Fil" ", linje 983, i _find_and_load File" ", linje 967, i _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C: PROGRA

1.4 apps Python37 lib site-packages plotly plotly plotly.py ", linje 28, inn fra requests.compat importere json som _json File" C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python qgis utils.py ", linje 672, i _import mod = _builtin_import (navn, globaler, lokalbefolkningen, fra listen, nivå) Fil" ", linje 983, i _find_and_load File" ", linje 953, i _find_and_load_unlocked File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec "", linje 219, i _call_with_frames_removed File "C: PROGRA

1.4 apps Python37 lib nettstedspakker forespørsler __ init__.py ", linje 114, inn fra .modeller importerer Request, Response, PreparedRequest File" C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python qgis utils.py ", linje 672, i _import mod = _builtin_import (navn, globaler, lokalbefolkningen, fra listen, nivå) Fil" ", linje 983, i _find_and_load File" ", linje 967, i _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C: PROGRA

1.4 apps Python37 lib site-packages requests models.py ", linje 43, inn fra .status_codes importkoder Fil" C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python qgis utils.py ", linje 672, i _import mod = _builtin_import (navn, globaler, lokalbefolkningen, fra listen, nivå) Fil" ", linje 983, i _find_and_load File" ", linje 967, i _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 724, in exec_module File "", line 860, in get_code File "", line 791, in source_to_code File "", line 219, in _call_with_frames_removed 2018 -10-31T09: 36: 29 ADVARSEL: C: PROGRA

1.4 apps Python37 lib site-packages plotly basedatatypes.py: 38: DeprecationWarning: ugyldig rømningssekvens [traceback: File "", linje 1, i fil "C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python qgis utils.py ", linje 299, i loadPlugin __import __ (pakkenavn) Fil" C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python qgis utils.py ", linje 672, i _import mod = _builtin_import (navn, globaler, lokalbefolkningen, fra listen, nivå) Fil" ", linje 983, i _find_and_load File" ", linje 967, i _find_and_load_unlocked File "", linje 677, i _load_unlocked File "", linje 728, i exec_module File "", linje 219, i _call_with_frames_removed File "C: /Users/david.laverty/AppData/Roaming/QGIS/QIS profiler default / python / plugins processing_taudem __ init__.py ", linje 28, inn fra processing_taudem.taudemProviderPlugin import TauDemProviderPlugin File" C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python qgis utils.py ", linje 672, i _import mod = _builtin_import (navn, globaler, lokalbefolkningen, fra listen, nivå) Fil" ", linje 983, i _find_and_load File" ", linje 967, i _find_and_load_unlocked File "", linje 677, i _load_unlocked File "", linje 728, i exec_module File "", linje 219, i _call_with_frames_removed File "C: /Users/david.laverty/AppData/Roaming/QGIS/QIS profiler default / python / plugins processing_taudem taudemProviderPlugin.py ", linje 30, inn fra processing_taudem.taudemProvider importerer TauDemProvider-fil" C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python qgis utils.py ", linje 672, i _import mod = _builtin_import (navn, globaler, lokalbefolkningen, fra listen, nivå) Fil" ", linje 983, i _find_and_load File" ", linje 967, i _find_and_load_unlocked File "", linje 677, i _load_unlocked File "", linje 728, i exec_module File "", linje 219, i _call_with_frames_removed File "C: /Users/david.laverty/AppData/Roaming/QGIS/QIS profiler default / python / plugins processing_taudem taudemProvider.py ", linje 35, inn fra processing.core.ProcessingConfig import ProcessingConfig, innstillingsfil" C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python qgis utils.py ", linje 672, i _import mod = _builtin_import (navn, globaler, lokalbefolkningen, fra liste, nivå) Fil" ", linje 983, i _find_and_load File" ", linje 953, i _find_and_load_unlocked File "", linje 219, i _call_with_frames_removed File "", linje 983, i _find_and_load File "", linje 953, i _find_and_load_unlocked File "", linje 219, i _call_with_frames_removed3 " "", linje 967, i _find_and_load_unlocked File "", linje 677, i _load_unlocked File "", linje 728, i exec_module File "", linje 219, i _call_with_frames_removed File "C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python / plugins processing __ init__.py ", linje 29, inn fra processing.tools.general import * # NOQA File" C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python qgis utils.py ", linje 672, i _import mod = _builtin_import (navn, globaler, lokalbefolkningen, fra listen, nivå) Fil" ", linje 983, i _find_and_load File" ", linje 967, i _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python / plugins processing tools general.py ", linje 39, inn fra processing.core.Processing import Processing File" C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python qgis utils.py ", linje 672, i _import mod = _builtin_import (navn, globaler, lokalbefolkningen, fra listen, nivå) Fil" ", linje 983, i _find_and_load File" ", linje 967, i _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python / plugins processing core Processing.py ", linje 58, inn fra processing.algs.qgis.QgisAlgorithmProvider import QgisAlgorithmProvider # NOQA File" C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python qgis utils.py ", linje 672, i _import mod = _builtin_import (navn, globaler, lokalbefolkningen, fra listen, nivå) Fil" ", linje 983, i _find_and_load File" ", linje 967, i _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python / plugins prosessering algs qgis QgisAlgorithmProvider.py ", linje 36, i import plotly # NOQA File" C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python qgis utils.py ", linje 672, i _import mod = _builtin_import (navn, globaler, lokalbefolkningen, fra listen, nivå) Fil" ", linje 983, i _find_and_load File" ", linje 967, i _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C: PROGRA

1.4 apps Python37 lib site-packages plotly __ init__.py ", linje 31, inn fra plotly import (plotly, dashboard_objs, graph_objs, grid_objs, tools, File" C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python qgis utils.py ", linje 672, i _import mod = _builtin_import (navn, globaler, lokalbefolkningen, fra liste, nivå) Fil" ", linje 1035, i _handle_fromlist File" ", linje 219, i _call_with_frames_removed File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with "C: PROGRA

1.4 apps Python37 lib site-packages plotly plotly __ init__.py ", linje 10, inn fra. Plotly import (File" C: / PROGRA

1.4 / apps / qgis /./ python qgis utils.py ", linje 672, i _import mod = _builtin_import (navn, globaler, lokalbefolkningen, fra listen, nivå) Fil" ", linje 983, i _find_and_load File" ", linje 967, i _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C: PROGRA

1.4 apps Python37 lib site-packages plotly plotly plotly.py ", linje 32, inn fra plotly.basedatatypes importer BaseTraceType, BaseFigure, BaseLayoutType File" C: / PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 724, in exec_module File "", line 860, in get_code File "", line 791, in source_to_code File "", line 219, in _call_with_frames_removed 2018-10-31T09:36:29 WARNING warning:C:PROGRA

1.4appsPython37libsite-packagesplotlyasedatatypes.py:3479: DeprecationWarning: invalid escape sequence d traceback: File "", line 1, in File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 299, in loadPlugin __import__(packageName) File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:/Users/david.laverty/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginsprocessing_taudem\__init__.py", line 28, in from processing_taudem.taudemProviderPlugin import TauDemProviderPlugin File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:/Users/david.laverty/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginsprocessing_taudem audemProviderPlugin.py", line 30, in from processing_taudem.taudemProvider import TauDemProvider File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:/Users/david.laverty/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginsprocessing_taudem audemProvider.py", line 35, in from processing.core.ProcessingConfig import ProcessingConfig, Setting File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 953, in _find_and_load_unlocked File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "", line 983, in _find_and_load File "", line 953, in _find_and_load_unlocked File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./python/pluginsprocessing\__init__.py", line 29, in from processing.tools.general import * # NOQA File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./python/pluginsprocessing oolsgeneral.py", line 39, in from processing.core.Processing import Processing File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./python/pluginsprocessingcoreProcessing.py", line 58, in from processing.algs.qgis.QgisAlgorithmProvider import QgisAlgorithmProvider # NOQA File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./python/pluginsprocessingalgsqgisQgisAlgorithmProvider.py", line 36, in import plotly # NOQA File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:PROGRA

1.4appsPython37libsite-packagesplotly\__init__.py", line 31, in from plotly import (plotly, dashboard_objs, graph_objs, grid_objs, tools, File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 1035, in _handle_fromlist File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:PROGRA

1.4appsPython37libsite-packagesplotlyplotly\__init__.py", line 10, in from . plotly import ( File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:PROGRA

1.4appsPython37libsite-packagesplotlyplotlyplotly.py", line 32, in from plotly.basedatatypes import BaseTraceType, BaseFigure, BaseLayoutType File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 724, in exec_module File "", line 860, in get_code File "", line 791, in source_to_code File "", line 219, in _call_with_frames_removed 2018-10-31T09:36:29 WARNING warning:C:PROGRA

1.4appsPython37libsite-packages\_plotly_utilsasevalidators.py:984: DeprecationWarning: invalid escape sequence ( traceback: File "", line 1, in File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 299, in loadPlugin __import__(packageName) File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:/Users/david.laverty/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginsprocessing_taudem\__init__.py", line 28, in from processing_taudem.taudemProviderPlugin import TauDemProviderPlugin File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:/Users/david.laverty/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginsprocessing_taudem audemProviderPlugin.py", line 30, in from processing_taudem.taudemProvider import TauDemProvider File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:/Users/david.laverty/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginsprocessing_taudem audemProvider.py", line 35, in from processing.core.ProcessingConfig import ProcessingConfig, Setting File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 953, in _find_and_load_unlocked File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "", line 983, in _find_and_load File "", line 953, in _find_and_load_unlocked File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./python/pluginsprocessing\__init__.py", line 29, in from processing.tools.general import * # NOQA File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./python/pluginsprocessing oolsgeneral.py", line 39, in from processing.core.Processing import Processing File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./python/pluginsprocessingcoreProcessing.py", line 58, in from processing.algs.qgis.QgisAlgorithmProvider import QgisAlgorithmProvider # NOQA File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./python/pluginsprocessingalgsqgisQgisAlgorithmProvider.py", line 36, in import plotly # NOQA File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:PROGRA

1.4appsPython37libsite-packagesplotly\__init__.py", line 31, in from plotly import (plotly, dashboard_objs, graph_objs, grid_objs, tools, File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 1035, in _handle_fromlist File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:PROGRA

1.4appsPython37libsite-packagesplotlyplotly\__init__.py", line 10, in from . plotly import ( File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:PROGRA

1.4appsPython37libsite-packagesplotlyplotlyplotly.py", line 32, in from plotly.basedatatypes import BaseTraceType, BaseFigure, BaseLayoutType File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:PROGRA

1.4appsPython37libsite-packagesplotlyasedatatypes.py", line 13, in from _plotly_utils.basevalidators import ( File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 724, in exec_module File "", line 860, in get_code File "", line 791, in source_to_code File "", line 219, in _call_with_frames_removed 2018-10-31T09:36:30 WARNING warning:C:PROGRA

1.4appsPython37libsite-packages\_plotly_utilsasevalidators.py:1401: DeprecationWarning: invalid escape sequence ^ traceback: File "", line 1, in File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 299, in loadPlugin __import__(packageName) File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:/Users/david.laverty/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginsprocessing_taudem\__init__.py", line 28, in from processing_taudem.taudemProviderPlugin import TauDemProviderPlugin File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:/Users/david.laverty/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginsprocessing_taudem audemProviderPlugin.py", line 30, in from processing_taudem.taudemProvider import TauDemProvider File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:/Users/david.laverty/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginsprocessing_taudem audemProvider.py", line 35, in from processing.core.ProcessingConfig import ProcessingConfig, Setting File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 953, in _find_and_load_unlocked File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "", line 983, in _find_and_load File "", line 953, in _find_and_load_unlocked File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./python/pluginsprocessing\__init__.py", line 29, in from processing.tools.general import * # NOQA File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./python/pluginsprocessing oolsgeneral.py", line 39, in from processing.core.Processing import Processing File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./python/pluginsprocessingcoreProcessing.py", line 58, in from processing.algs.qgis.QgisAlgorithmProvider import QgisAlgorithmProvider # NOQA File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./python/pluginsprocessingalgsqgisQgisAlgorithmProvider.py", line 36, in import plotly # NOQA File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:PROGRA

1.4appsPython37libsite-packagesplotly\__init__.py", line 31, in from plotly import (plotly, dashboard_objs, graph_objs, grid_objs, tools, File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 1035, in _handle_fromlist File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:PROGRA

1.4appsPython37libsite-packagesplotlyplotly\__init__.py", line 10, in from . plotly import ( File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:PROGRA

1.4appsPython37libsite-packagesplotlyplotlyplotly.py", line 32, in from plotly.basedatatypes import BaseTraceType, BaseFigure, BaseLayoutType File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:PROGRA

1.4appsPython37libsite-packagesplotlyasedatatypes.py", line 13, in from _plotly_utils.basevalidators import ( File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 724, in exec_module File "", line 860, in get_code File "", line 791, in source_to_code File "", line 219, in _call_with_frames_removed 2018-10-31T09:36:30 WARNING warning:C:PROGRA

1.4appsPython37libsite-packages\_plotly_utilsasevalidators.py:1408: DeprecationWarning: invalid escape sequence d traceback: File "", line 1, in File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 299, in loadPlugin __import__(packageName) File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:/Users/david.laverty/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginsprocessing_taudem\__init__.py", line 28, in from processing_taudem.taudemProviderPlugin import TauDemProviderPlugin File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:/Users/david.laverty/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginsprocessing_taudem audemProviderPlugin.py", line 30, in from processing_taudem.taudemProvider import TauDemProvider File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:/Users/david.laverty/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginsprocessing_taudem audemProvider.py", line 35, in from processing.core.ProcessingConfig import ProcessingConfig, Setting File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 953, in _find_and_load_unlocked File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "", line 983, in _find_and_load File "", line 953, in _find_and_load_unlocked File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./python/pluginsprocessing\__init__.py", line 29, in from processing.tools.general import * # NOQA File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./python/pluginsprocessing oolsgeneral.py", line 39, in from processing.core.Processing import Processing File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./python/pluginsprocessingcoreProcessing.py", line 58, in from processing.algs.qgis.QgisAlgorithmProvider import QgisAlgorithmProvider # NOQA File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./python/pluginsprocessingalgsqgisQgisAlgorithmProvider.py", line 36, in import plotly # NOQA File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:PROGRA

1.4appsPython37libsite-packagesplotly\__init__.py", line 31, in from plotly import (plotly, dashboard_objs, graph_objs, grid_objs, tools, File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 1035, in _handle_fromlist File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:PROGRA

1.4appsPython37libsite-packagesplotlyplotly\__init__.py", line 10, in from . plotly import ( File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:PROGRA

1.4appsPython37libsite-packagesplotlyplotlyplotly.py", line 32, in from plotly.basedatatypes import BaseTraceType, BaseFigure, BaseLayoutType File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:PROGRA

1.4appsPython37libsite-packagesplotlyasedatatypes.py", line 13, in from _plotly_utils.basevalidators import ( File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 724, in exec_module File "", line 860, in get_code File "", line 791, in source_to_code File "", line 219, in _call_with_frames_removed 2018-10-31T09:36:36 WARNING warning:C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py:672: DeprecationWarning: Using or importing the ABCs from 'collections' instead of from 'collections.abc' is deprecated, and in 3.8 it will stop working traceback: File "", line 1, in File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 299, in loadPlugin __import__(packageName) File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:/Users/david.laverty/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginsprocessing_taudem\__init__.py", line 28, in from processing_taudem.taudemProviderPlugin import TauDemProviderPlugin File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:/Users/david.laverty/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginsprocessing_taudem audemProviderPlugin.py", line 30, in from processing_taudem.taudemProvider import TauDemProvider File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:/Users/david.laverty/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginsprocessing_taudem audemProvider.py", line 35, in from processing.core.ProcessingConfig import ProcessingConfig, Setting File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 953, in _find_and_load_unlocked File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "", line 983, in _find_and_load File "", line 953, in _find_and_load_unlocked File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./python/pluginsprocessing\__init__.py", line 29, in from processing.tools.general import * # NOQA File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./python/pluginsprocessing oolsgeneral.py", line 39, in from processing.core.Processing import Processing File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./python/pluginsprocessingcoreProcessing.py", line 58, in from processing.algs.qgis.QgisAlgorithmProvider import QgisAlgorithmProvider # NOQA File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./python/pluginsprocessingalgsqgisQgisAlgorithmProvider.py", line 36, in import plotly # NOQA File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:PROGRA

1.4appsPython37libsite-packagesplotly\__init__.py", line 31, in from plotly import (plotly, dashboard_objs, graph_objs, grid_objs, tools, File "C:/PROGRA

1.4/apps/qgis/./pythonqgisutils.py", line 672, in _import mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level) File "", line 1035, in _handle_fromlist File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "", line 983, in _find_and_load File "", line 967, in _find_and_load_unlocked File "", line 677, in _load_unlocked File "", line 728, in exec_module File "", line 219, in _call_with_frames_removed File "C:PROGRA

1.4appsPython37libsite-packagesplotlyplotly\__init__.py", line 10, in from . plotly import ( File "C:/PROGRA


Sdtrjyl


topologically structured for use in mapping and geographic information system (GIS) applications.


However, when I try to load the .dlg file into QGIS, I get an error message:


Invalid Data Source: C:/Users/. /cl303ohy.dlg is not a valid or recognized data source.


Searching for how to load a DLG file into QGIS doesn't yield any helpful results. Apparently 'dlg' is used in the python coding for creating or loading a plugin, so all the search results discuss plugins.

How can I use a DLG file in QGIS?

I downloaded hypsography (topo lines) in DLG (Digital Line Graph) format. The file came from OGRIP, although it originally came from USGS. According to Wikipedia, DLG files are


topologically structured for use in mapping and geographic information system (GIS) applications.


However, when I try to load the .dlg file into QGIS, I get an error message:


Invalid Data Source: C:/Users/. /cl303ohy.dlg is not a valid or recognized data source.


Searching for how to load a DLG file into QGIS doesn't yield any helpful results. Apparently 'dlg' is used in the python coding for creating or loading a plugin, so all the search results discuss plugins.

How can I use a DLG file in QGIS?

I downloaded hypsography (topo lines) in DLG (Digital Line Graph) format. The file came from OGRIP, although it originally came from USGS. According to Wikipedia, DLG files are


topologically structured for use in mapping and geographic information system (GIS) applications.


However, when I try to load the .dlg file into QGIS, I get an error message:


Invalid Data Source: C:/Users/. /cl303ohy.dlg is not a valid or recognized data source.


Searching for how to load a DLG file into QGIS doesn't yield any helpful results. Apparently 'dlg' is used in the python coding for creating or loading a plugin, so all the search results discuss plugins.

How can I use a DLG file in QGIS?

I downloaded hypsography (topo lines) in DLG (Digital Line Graph) format. The file came from OGRIP, although it originally came from USGS. According to Wikipedia, DLG files are


topologically structured for use in mapping and geographic information system (GIS) applications.


However, when I try to load the .dlg file into QGIS, I get an error message:


Invalid Data Source: C:/Users/. /cl303ohy.dlg is not a valid or recognized data source.


Searching for how to load a DLG file into QGIS doesn't yield any helpful results. Apparently 'dlg' is used in the python coding for creating or loading a plugin, so all the search results discuss plugins.


Color by attribute

Finally, for many maps, we want to show the point location as well as an attribute value.

To create a continuous color ramp for a numeric value, we can use branca.colormap to define the marker fill color:

In hvplot, it is sufficient to specify the attribute of interest:

I’m pretty impressed with hvplot. The integration with GeoPandas is very smooth. Just don’t forget to set the geo=True parameter if you want to plot lat/lon geometries.

Folium seems less straightforward for this use case. Maybe I missed some option similar to the Choropleth function that I showed in the previous post.

Like this:


Gfyuki


topologically structured for use in mapping and geographic information system (GIS) applications.


However, when I try to load the .dlg file into QGIS, I get an error message:


Invalid Data Source: C:/Users/. /cl303ohy.dlg is not a valid or recognized data source.


Searching for how to load a DLG file into QGIS doesn't yield any helpful results. Apparently 'dlg' is used in the python coding for creating or loading a plugin, so all the search results discuss plugins.

How can I use a DLG file in QGIS?

I downloaded hypsography (topo lines) in DLG (Digital Line Graph) format. The file came from OGRIP, although it originally came from USGS. According to Wikipedia, DLG files are


topologically structured for use in mapping and geographic information system (GIS) applications.


However, when I try to load the .dlg file into QGIS, I get an error message:


Invalid Data Source: C:/Users/. /cl303ohy.dlg is not a valid or recognized data source.


Searching for how to load a DLG file into QGIS doesn't yield any helpful results. Apparently 'dlg' is used in the python coding for creating or loading a plugin, so all the search results discuss plugins.

How can I use a DLG file in QGIS?

I downloaded hypsography (topo lines) in DLG (Digital Line Graph) format. The file came from OGRIP, although it originally came from USGS. According to Wikipedia, DLG files are


topologically structured for use in mapping and geographic information system (GIS) applications.


However, when I try to load the .dlg file into QGIS, I get an error message:


Invalid Data Source: C:/Users/. /cl303ohy.dlg is not a valid or recognized data source.


Searching for how to load a DLG file into QGIS doesn't yield any helpful results. Apparently 'dlg' is used in the python coding for creating or loading a plugin, so all the search results discuss plugins.

Hvordan kan jeg bruke en DLG-fil i QGIS?

Jeg lastet ned hypsografi (topo linjer) i DLG (Digital Line Graph) format. Filen kom fra OGRIP, selv om den opprinnelig kom fra USGS. I følge Wikipedia er DLG-filer det


topologisk strukturert for bruk i kartlegging og geografisk informasjonssystem (GIS) applikasjoner.


Når jeg prøver å laste .dlg-filen inn i QGIS, får jeg imidlertid en feilmelding:


Ugyldig datakilde: C: / Brukere /. /cl303ohy.dlg er ikke en gyldig eller anerkjent datakilde.


Å lete etter hvordan du laster en DLG-fil til QGIS gir ingen nyttige resultater. Tilsynelatende brukes 'dlg' i pythonkodingen for å opprette eller laste inn et plugin, så alle søkeresultatene diskuterer plugins.


1 Svar 1

gdal202dll-biblioteket var nødvendig for drift av saga_cmd io_gdal-kommandoer fra saga-ltr. Avhengigheten ble løst fra OSGeo4W.

Kjør C: OSGeo4W64binosgeo4w-setup.exe, eller Oppsett direkte tilgang fra OSGeo4W gruppe av Windows startmeny.

Å velge Avansert oppsett og følg. Å velge Installer fra Internett og følg med.

Velg din eksisterende rotkatalog og preferanser til du kommer til følgende skjermbilde:

Sjekk det globale Nåværende alternativet som automatisk velger oppdateringene til de siste stabile versjonene av alle pakkene.

Forsikre deg om at i Avventer Vis, at den gdal202dll bibliotekspakken vil bli installert.

Fortsett med installasjonen. SAGA-verktøyene vil fungere igjen i QGIS.

Husk at SAGA-verktøy ikke er forberedt på å lese eller skrive lag direkte fra eller til QGIS-kartduken. Velg så langt som mulig de respektive filene i stedet for de innlastede lagene. Lagre også Utganger som filer i stedet for å lastes inn som lag direkte fra midlertidige filer.Jeg vet ikke om QGIS skal kalle "saga" i stedet for "saga-ltr", eller om det er en feil i koden eller kompilering av "saga-ltr", men den laster ikke inn "io_gdal" -biblioteket og gjengi ubrukelig flere SAGA-verktøy i QGIS i Windows.

En [billett] (https://trac.osgeo.org/osgeo4w/ticket/589) ble allerede åpnet. Når problemet er løst, vil jeg gjerne redigere dette svaret.


I mellomtiden vil løsningen være å kjøre alle kommandoene som algoritmen utfører direkte fra * OSGEO4W Shell *, men å endre banene med 'saga' i stedet for 'saga-ltr'.

Eller enda bedre, [last ned den nyeste versjonen av SAGA GIS] (https://sourceforge.net/projects/saga-gis/files/) (7.1.1 til dags dato) og utfør de nødvendige oppgavene derfra.

Selv om jeg har lest noen kritikk, på grunn av manglende dokumentasjon og ikke fullstendig optimalisert minneadministrasjon, virker det for meg som en viktig programvare. Og den er * bærbar * for Windows, pakk den ut og kjør.


Sextante

Sextante er et flott og kraftig analytisk rammeverk som er lagt til kjernen i QGIS takket være Victor Olaya. Dette er ikke en funksjon jeg bruker mye, men dette skyldes bare at det meste av arbeidet mitt er i utvikling og ikke analyse, men det betyr ikke at det ikke er en veldig kul funksjon.

En av de største tingene med Sextante-verktøykassen er at den lar deg integrere andre flotte open source-verktøy som GRASS, SAGA, R, OTB, etc, rett inn i QGIS-arbeidsflyten og se resultatene på lerretet. Den inkluderer til og med en modeller slik at du kan lage et koblet diagram over alle biter av prosessen, selv om den krysser mellom programmer.

For meg er det som er enda bedre at du kan bruke Sextante i plugins eller tilpasset Python-kode. Sextante har et Python-grensesnitt og vel, det hele er skrevet i Python og du kan bruke til å kjøre en algoritme som støttes av Sextante.

Victor har opprettet en blogg for å dekke noen Sextante-oppskrifter på QGIS-SEXTANTE kokebok /. Det er også noen veldig kule eksempler på Sextante i bruk på:


Her er noen notater som er verdt å ta opp:

Applikasjonen er fortsatt under utvikling, slik at ting kan endres.
Det er bare punktstøtte for øyeblikket, selv om det ikke ville være vanskelig å legge til linje- og regionstøtte.
Synkronisering fungerer bare ved hjelp av MS SQL 2008, og koden er litt grov. Vil bli ryddet opp over tid.
Byggeskriptet fungerer bare på Windows, og det er noen win32-ting for strømstyring i koden. Dette er ikke fordi jeg ikke vil støtte de andre plattformene bare at det var utenfor omfanget på jobben.
Du må bruke den nyeste utviklingen av QGIS (qgis-dev for de som bruker OSGeo4W) Dette er fordi det har vært noen feilrettinger som gjør at applikasjonen fungerer som forventet som ikke er i 1.8.


Se videoen: QGIS: Instalação Avançada com OSGeo4W (September 2021).