Mer

Blir ArcGIS Pro med for å utmerke regneark som ArcMap gjør?


Jeg elsker ideen til ArcGIS Pro, spesielt for analytikere som ikke er GIS, for å få engangskart gjort enkelt og raskt.

Det store spørsmålet er: Blir ArcGIS Pro med for å utmerke regneark som ArcMap gjør?


For øyeblikket kan ArcGIS Pro ikke se eller bruke Excel-regneark. Denne funksjonaliteten kan legges til senere, men jeg har ikke sett noen klar indikasjon på når det kan være. Den er for øyeblikket i forhåndsutgivelse og skal komme ut med ArcGIS 10.3.


Ja, det gjør det nå, men det er ikke så robust (sammenlignet med mapinfo som gjør dette veldig enkelt). Se https://community.esri.com/groups/esri-training/blog/2017/05/26/working-with-excel-data-in-arcgis-pro


Mer kraft for din GIS-analyse ved å bli med funksjoner til ArcGIS Online

av JosephKerski

Fordi problemene som GIS-analytikere jobber med, for eksempel tap av biologisk mangfold og vannkvalitet, ikke stopper ved disiplinære eller politiske grenser, evnen til å koble kartet eller attributtabellen du jobber med til et annet kart eller en tabell i samme geodatabase eller en annen geodatabase er kraftig. En måte å gjøre dette på er å bli med i funksjoner. Dette har vært en kjernefunksjon og et hovedargument for bruk av GIS i flere tiår. Men med fremveksten av ArcGIS, inkludert verktøyet for Join Features sammen med datalag i Living Atlas of the World, ble muligheten du har til fingerspissene for å bli med på funksjoner bare mye kraftigere. Jeg så først en demonstrasjon av dette på Esri User Conference fra min kollega Jennifer Bell, og jeg tenkte "dette er en fantastisk evne for lærere. Og mennesker i andre sektorer i samfunnet."

Hvorfor er dette så utrolig? Tidligere, for å koble dataene dine til et annet datasett, måtte du bruke litt tid på å laste ned og formatere datasettet, noen ganger måtte du legge til flere felt og fylle dem ut før datasettet var brukbart i GIS. Men poenget er at du nå har tilgang til datasett i skyen, for eksempel i Living Atlas of World. Og i likhet med mulighetene som er inkludert i Enrichment-verktøyet, trenger ikke disse datasettene å være på din egen enhet eller i din egen geodatabase for å bruke dem!

I tillegg har du nå muligheten til å lage koropleth-kart fra tabelldata ved hjelp av alternativet Bli med funksjoner. La oss si at du har en CSV-tabell (kommaadskilt verdi) som inneholder data for et sett med polygoner, for eksempel postnummer i en stat, eller amerikanske stater eller verdensland. Hvis du legger til den tabellen i ArcGIS og lager et kart ut av den, blir resultatet ditt et sett med poeng, ett for hver post i tabellen din. Hvis tabellen din representerer verdensland, vil kartet ditt vise ett poeng i hvert land. Dette er en nyttig øvelse hvis du lærer om geokoding i et GIS-kurs, men ikke så nyttig hvis målet ditt er å skaffe et koropleth-kart på bestemte variabler for det ønskede settet med polygoner. Tidligere ville dine valg på dette stadiet være å bruke Esri Maps for Office for å gjøre bordet ditt til et sett med polygoner i ArcGIS, eller å bruke ArcMap eller ArcGIS Pro for å bli med bordet ditt til en tabell tilknyttet en eksisterende shapefile eller geodatabase . Men nå kan du også bruke ArcGIS til å lage et koropleth-kart!

Hvordan kan du gjøre dette? Du kan gjøre dette via verktøyet Join Tables og ved å få tilgang til verdens levende atlas. Logg deg først på kontoen din i ArcGIS. Deretter & gt Kart & gt Endre kart & gt Legg til data. Legg til regnearket. Trenger du et regneark? Verdensbanken har et bredt utvalg av datasett etter land i tabellform. Angi feltet (for eksempel landskode) for den stedbaserte tabellen din, og resultatet blir et sett med punkter som ligner på det nedenfor (vist på det fargede blyantbunnkartet, som jeg elsker):

Det er alt bra, men nå for den virkelig spennende delen: For å lage et kart over land med de samme dataene: Utfør analyse og gt Bli med i funksjoner, i trinn 1 velger du Velg levende atlasanalyselag, og for trinn 2, velg tabellen , som nå ligger i ArcGIS som et lag, og blir med på et felles felt. I dette eksemplet hadde jeg ikke noe felles felt, så jeg måtte først legge til et felt i Excel for den 2-sifrede ISO-landskoden og fylle ut feltet med koden. Hvorfor? Fordi ISO 2-sifret kode ikke fantes i tabellen over Verdensbanken. Dette er et godt eksempel på å kjenne dataene dine og hva du noen ganger trenger å gjøre for å gjøre det mulig å bli med.

Mens du kjører verktøyet for å delta i funksjoner, velger du Living Atlas, søker etter verdens land og velger verdens land, som vist nedenfor:

Derfor blir du med på landbruksjordtabellen din (nr. 2) til verdenslandene (generalisert) fra det levende atlaset, som vist nedenfor:

Angi feltene som vil fungere som dine medfelter, slik jeg har gjort nedenfor. Jeg blir med på den 2-sifrede ISO-koden. Når det er mulig, kan du bli med på en kode i stedet for navn (av byer, land og så videre) på grunn av staveforskjeller, noe som vil påvirke kampfrekvensen din negativt.

Resultatet er et kart knyttet til den opprinnelige tabellen din! Nå, med kartet like ved fingertuppene, kan du kartlegge hvilke som helst av tabellattributtene dine, for eksempel jordbruksareal etter land for 2015, slik jeg har gjort nedenfor.

La oss nå grave litt dypere. Siden vi jobber med jordbruksareal over tid, kan vi lage et tilpasset Arcade-uttrykk som gjør at vi kan visualisere endringer rundt om i verden. Jeg opprettet et tilpasset uttrykk nedenfor, og trakk 1980 prosent jordbruksareal per land med prosent i 2015, som vist nedenfor. Siden dataene allerede er i prosent, var det ikke behov for å multiplisere med 100 (igjen, å vite at dataene dine er nøkkelen!):

Jeg vil også at popupen skal vise endringen over tid, og så vil jeg legge til det samme uttrykket som vist ovenfor i popup-tilpasset attributtvisning, som vist nedenfor:

Det resulterende kartet og popup vises her. Hvilke mønstre legger du merke til? Hvorfor den store økningen i Saudi-Arabia, for eksempel? Du kan zoome inn, endre grunnkartet til bilder, og undersøke de nye senterdrevne vanningsfeltene midt i landet. Du kan panorere til Brasil og undersøke felt som er gjenvunnet fra våtmark og regnskog. Du kan undersøke urbane spawl i USA og andre steder som en del av undersøkelsen din om hvorfor jordbruksarealer har avtatt i mange områder av verden. Fordi jeg mener et datasett som dette er verdifullt for å undervise i mange kjernetemaer innen miljøvitenskap, økonomi, og fysisk og kulturell geografi, har jeg delt tabellen her.

For mer informasjon om Living Atlas, kan du utforske det her. For mer informasjon om Join-verktøyet i ArcGIS, kan du undersøke dette dokumentet.


CPT desktop arbeidsflyter

ArcGIS Desktop tilbyr en rekke distribusjonsalternativer for å tilfredsstille dine spesifikke forretningsbehov. Å velge riktig distribusjonsalternativ for hver spesifikke brukerarbeidsflyt er den viktigste rollen for systemdesignprosessen.

Figur A-2.2 viser valg av CPT-kalkulator ArcGIS Desktop-programvareteknologi.

ArcGIS Desktop-arbeidsflyt ytelsesmål genereres fra CPT Calculator-fanen.

 • Programvarevalg inkluderer arbeidsstasjons (wkstn) og Windows Terminal Server (Citrix) arbeidsflytarkitekturmønstre (alternativene inkluderer direktekobling, funksjonstjeneste (med og uten klientfunksjon caching) og bildedatakilder).
 • ArcGIS Desktop inkluderer ArcMap- eller Pro-klientapplikasjon.
 • Kartvisning kan være 2D- eller 3D-grafikkrepresentasjon.
 • Tetthet kan kun være vektor eller rasterbildedatakilde.
 • Valg av tetthet / portal VP og RP aktiverer registrerte portalarbeidsflyter.
 • Lett, middels, tung, 2xMedium, 3xMedium, 4xMedium, 5xMedium, ..., 10xMedium innstillinger for skjermkompleksitet gir et komplett utvalg av potensielle mål for arbeidsytelsesytelse.
 • DeskDefault skjermoppløsning er 1920x1080 piksler.
 • Programvarevalg fra Wkstn og Citrix FSvc inkluderer datakilde for ArcGIS Server-funksjonstjeneste.

Programvare arbeidsflyt oppskrift

CPT-kalkulatoren genererer en arbeidsflytoppskrift i celle A3 som identifiserer valgte programvareteknologi og ytelsesparametere.

 • Valg av programvareteknologi etablerer en arbeidsflytprofil basert på en teknologibaseline.
 • Valg av CPT-ytelsesfaktor inkluderer programvare, skrivebord, grafikk, tetthet, kompleksitet, & # 160% DataCache, oppløsning og utdata. Dette er de viktigste ytelsesvariablene for arbeidsflyten som ble identifisert under Esri-referansetesting.
 • Endringer i programvarens ytelsesparametere vil endre arbeidsflytens ytelsesmål (tjenestetider) basert på teknologigrunnlinjer og nøkkelparametre som er etablert under testing av ytelse.

ArcGIS Desktop Standard arbeidsflyter

Figur A-2.3 viser ArcGIS Desktop arbeidsflytmønstre som er tilgjengelige i CPT Workflow-fanen. Arbeidsflyt-fanen er oppslagstabellen for Excel-ytelsesmål som brukes til CPT Design.

De vanligste ArcGIS Desktop arbeidsflytmønstrene er forhåndsgenerert fra Kalkulator-fanen og inkludert i Arbeidsflyt-fanen som Standard arbeidsflyter. Standard arbeidsflyter er gitt for distribusjonsmønstre for ArcGIS Desktop Workstation og Citrix. Citrix er et generisk begrep som brukes for å representere en rekke støttede distribusjonsmønstre for eksternt skrivebord.

ArcGIS Desktop (ArcMap) Workstation Standard arbeidsflyter.
 • AGD wkstn ArcMap 2D V Med 100% Dyn 19x10 Feature. Brukes for enkle ArcMap 2D-arbeidsflyter på skrivebordet. Display- og databasedesign følger retningslinjer for ytelse for beste praksis.
 • AGD wkstn ArcMap 2D V Hvy 100% Dyn 19x10 Feature. Brukes for standard ArcMap 2D-belastninger som støtter typiske arbeidsflyter. Behandlingsbelastninger er 50 prosent mer enn arbeidsflyt med middels kompleksitet.
 • AGD wkstn FSvc ArcMap 2D VP Hvy 20% Dyn 19x10 Feature + $. Brukes for standard ArcMap 2D 20% dynamisk portalfunksjonstjenestebrukerarbeidsflyt med ArcGIS Server Data Store-datakilde. Følg beste praksis for kartvisning og databaseytelse. Displayet inkluderer mashup med hurtigbufrede fliser.
ArcGIS Desktop (ArcMap) Citrix Standard arbeidsflyter.

ArcGIS Desktop-applikasjonen er distribuert på en sentral konfigurasjon av vertsplattformserveren som er tilgjengelig fra en ekstern klientdisplay.

 • AGD Citrix ArcMap 2D V Med 100% Dyn 19x10 ICA. Brukes for enkle ArcMap 2D-arbeidsflyter på skrivebordet med kun datakilde for vektor. Display- og databasedesign følger retningslinjer for ytelse for beste praksis.
 • AGD Citrix ArcMap 2D V Hvy 100% Dyn 19x10 ICA. Brukes til standard ArcMap 2D-belastninger som støtter typiske arbeidsflyter med kun datakilde for vektor. Behandlingsbelastninger er 50 prosent mer enn arbeidsflyt med middels kompleksitet.
 • AGD Citrix ArcMap 2D R Med 100% Dyn 19x10 ICA. Brukes for enkle ArcMap 2D-arbeidsdisplayer for arbeidsflyter på kartvisning som inkluderer et bildedata-lag. Display- og databasedesign følger retningslinjer for ytelse for beste praksis.
 • AGD Citrix ArcMap 2D R Hvy 100% Dyn 19x10 ICA. Brukes for standard ArcMap 2D-belastninger som støtter typiske arbeidsflyter med kartdisplayer som inkluderer et bildedata-lag. Behandlingsbelastninger er 50 prosent mer enn arbeidsflyt med middels kompleksitet.
ArcGIS Desktop (Pro) arbeidsstasjon standard arbeidsflyter.
 • AGD wkstn Pro 2D V Med 100% Dyn 19x10 Feature. Brukes for enkle ArcGIS Pro 2D-arbeidsflyter på skrivebordet. Display- og databasedesign følger retningslinjer for ytelse for beste praksis.
 • AGD wkstn Pro 2D V Hvy 100% Dyn 19x10 Feature. Brukes for standard ArcGIS Pro 2D-arbeidsflytbelastning. Behandlingsbelastninger er 50 prosent mer enn arbeidsflyt med middels kompleksitet.
 • AGD wkstn $ FSvc Pro 2D VP Hvy 20% Dyn 19x10 Feature. Brukes for standard ArcGIS Pro 2D 20% dynamisk portalfunksjonstjenestebrukerarbeidsflyt med 80% hurtigbufring av klientfunksjoner.
 • AGD wkstn FSvc Pro 2D VP Hvy 20% Dyn 19x10 Feature + $. Brukes for standard ArcMap 2D 20% dynamisk portalfunksjonstjenestebrukerarbeidsflyt med ArcGIS Server Data Store-datakilde.
 • AGD wkstn $ FSvc Pro 3D VP Hvy 20% Dyn 19x10 Feature. Brukes for standard ArcGIS Pro 3D 20% dynamisk portalfunksjonstjenestebrukerarbeidsflyt med 80% klientfunksjonsbufring.
 • AGD wkstn Pro 3D V Hvy 100% Dyn 19x10 Feature. Brukes for standard ArcGIS Pro 3D-arbeidsflytbelastning. Behandlingsbelastninger er 50 prosent mer enn arbeidsflyt med middels kompleksitet.

Tyngre arbeidsflytoppskrifter kan genereres fra CPT-kalkulatoren og inkluderes i prosjektarbeidsflytene.

ArcGIS Desktop (Pro) Citrix Standard arbeidsflyter.

ArcGIS Desktop-applikasjonen er distribuert på en sentral konfigurasjon av vertsplattformserveren som er tilgjengelig fra en ekstern klientdisplay.

 • AGD Citrix Pro 2D V Med 100% Dyn 19x10 ICA. Brukes for enkle ArcGIS Pro 2D-arbeidsflyter på skrivebordet med kun datakilde. Display- og databasedesign følger retningslinjer for ytelse for beste praksis. Vertsservermaskinen må inneholde riktig konfigurert NVIDIA GRID skjermkort.
 • AGD Citrix Pro 2D V Hvy 100% Dyn 19x10 ICA. Brukes for standard ArcGIS Pro 2D-arbeidsflytbelastning med kun datakilde for vektor. Behandlingsbelastninger er 50 prosent mer enn arbeidsflyt med middels kompleksitet. Vertsservermaskinen må inneholde riktig konfigurert NVIDIA GRID skjermkort.
 • AGD Citrix Pro 2D R Med 100% Dyn 19x10 ICA. Brukes for enkle ArcGIS Pro 2D-arbeidsflyter på skrivebordet med kartdisplayer som inkluderer et bildedata-lag. Display- og databasedesign følger retningslinjer for ytelse for beste praksis. Vertsservermaskinen må inneholde riktig konfigurert NVIDIA GRID skjermkort.
 • AGD Citrix Pro 2D R Hvy 100% Dyn 19x10 ICA. Brukes til standard ArcGIS Pro 2D-arbeidsflytbelastninger med kartdisplayer som inkluderer et bildedata-lag. Behandlingsbelastninger er 50 prosent mer enn arbeidsflyt med middels kompleksitet. Vertsservermaskinen må inneholde riktig konfigurert NVIDIA GRID skjermkort.
 • AGD Citrix Pro 3D V Hvy 100% Dyn 19x10 ICA. Brukes for standard ArcGIS Pro 3D-arbeidsflytbelastninger med kun datakilde for vektor. Behandlingsbelastninger er 50 prosent mer enn arbeidsflyt med middels kompleksitet. Vertsservermaskinen må inneholde riktig konfigurert NVIDIA GRID skjermkort.
 • AGD Citrix Pro 3D R Hvy 100% Dyn 19x10 ICA. Brukes for standard ArcGIS Pro 3D-arbeidsflytlast med kartdisplay som inkluderer et bildedatalag. Behandlingsbelastninger er 50 prosent mer enn arbeidsflyt med middels kompleksitet. Vertsservermaskinen må inneholde riktig konfigurert NVIDIA GRID skjermkort.

Tyngre oppskrifter for arbeidsflyt kan genereres fra CPT-kalkulatoren og inkluderes i prosjektarbeidsflytene.

CPT-serverens arbeidsflyter

ArcGIS Server inkluderer et bredt utvalg av webklienter og tjenestetilbud som er utviklet for å møte dine spesifikke arbeidsflytbehov.

Figur A-2.4 viser valg av CPT-kalkulator ArcGIS Server-programvareteknologi.

ArcGIS Server-arbeidsflyt ytelsesmål genereres fra CPT Calculator-fanen.

 • ArcGIS Server tilbyr en rekke applikasjoner for nettkartlegging og distribusjonsmønstre for karttjenester.
 • CPT Calculator ArcGIS Server-arbeidsflyter genererer ytelsesmål for karttjenester for REST-, KML-, WMS-, SOAP-, KMZ-, portal- og bildedistribusjonsmønstre.

ArcGIS Server standard arbeidsflyter

Figur A-2.5 viser ArcGIS Server-arbeidsflytmønstre som er tilgjengelige i CPT Workflow-fanen.

De vanligste ArcGIS Server-arbeidsflytmønstrene er forhåndsgenerert fra kalkulatorfanen og inkludert i arbeidsflytfanen som standard arbeidsflyter.

 • AGS REST 2D VP Hvy 100% Dyn 13x7 PNG24. Brukes for standard kartvisningstjenester med PNG24-utgang (gjennomsiktig overlegg) registrert med en portal for ArcGIS-server. Behandlingsbelastninger er 50 prosent mer enn arbeidsflyt med middels kompleksitet.
 • AGS REST 2D V Med 100% Dyn 13x7 PNG24. Brukes for enkle kartvisningstjenester med PNG24-utgang (gjennomsiktig overlegg). Display- og databasedesign følger retningslinjer for ytelse for beste praksis.
 • AGS REST 2D V Hvy 100% Dyn 13x7 PNG24. Brukes for standard kartvisningstjenester med PNG24-utgang (gjennomsiktig overlegg). Behandlingsbelastninger er 50 prosent mer enn arbeidsflyt med middels kompleksitet.
 • AGS REST 2D V Hvy 100% Dyn 13x7 PNG24 + $. Brukes til standard kartvisningstjenester med PNG24-utgang (gjennomsiktig overlegg) med hurtigbufret basiskart. Behandlingsbelastninger er 50 prosent mer enn arbeidsflyt med middels kompleksitet.
 • AGS REST 2D V Hvy 40% Dyn 13x7 PNG24 + $. Brukes til standard kartvisningstjenester med PNG24-utgang ved hjelp av dynamiske forretningslag (40% dynamisk) kombinert med et hurtigbufret basiskart. Behandlingsbelastninger er 50 prosent mer enn arbeidsflyt med middels kompleksitet.
 • AGS REST 2D V Hvy 20% Dyn 13x7 Feature + $. Brukes for funksjonsredigering av et begrenset antall virksomhetslag (20% dynamisk) registrert med Portal for ArcGIS og kombinert med et hurtigbufret basiskart. Behandlingsbelastninger er 50 prosent mer enn arbeidsflyt med middels kompleksitet.
 • AGS KML 2D V Hvy 100% Dyn 13x7 PNG24. Brukes til standard kartvisningstjenester ved bruk av KML-utgangsfunksjoner.
 • AGS WMS 2D V Hvy 100% Dyn 13x7 PNG24. Brukes til standard kartvisningstjenester ved bruk av WMS-utgangsfunksjoner.

Standard arbeidsflyter gir et rimelig ytelsesmål for brukstilfeller for middels og tung programvareutplassering. I de fleste tilfeller gir standard arbeidsflyter ytelsesmål med tilstrekkelige marginer for designet ditt.

ArcGIS Server Image Services standard arbeidsflyter

De vanligste arbeidsflytmønstrene for ArcGIS Server Image Services er forhåndsgenerert fra Kalkulator-fanen og inkludert i Arbeidsflyt-fanen som Standard arbeidsflyter.

 • AGS Imagery 2D R Lite 100% Dyn 19x10 JPEG. Brukes for arbeidsflyt for bildetjenester med forhåndsbehandlede bildefiler (enkeltbilde). Egnet når skjermtjenesteskalaer er justert med kilde rasterpyramider for å unngå prøvetaking eller reprojections on-the-fly.
 • AGS Imagery 2D R Med 100% Dyn 19x10 JPEG. Brukes til standard arbeidsflyt for mosaikkdatasett med bildebehandling. Resampling og reprojections on-the-fly med komplekse bildesett kan øke kompleksiteten til tunge eller høyere prosessbelastninger.
 • AGS Imagery 2D R Hvy 100% Dyn 19x10 JPEG. Brukes til standard arbeidsflyt for mosaikkdatasett med bildebehandling med bildeanalyse. Resampling og reprojections on-the-fly med komplekse bildesett kan øke kompleksiteten til høyere prosessbelastninger.

CPT mobile arbeidsflyter

Mobile GIS støtter en rekke mobile systemer fra lette enheter til PDAer, bærbare datamaskiner, smarttelefoner og nettbrett.

ArcGIS Windows Mobile standard arbeidsflyter genereres fra CPT Calculator-fanen.

 • ArcGIS Mobile-eksempler på standard arbeidsflyter inkluderer ArcGIS Mobile-klienten, mobilsynkroniseringstjenesten og tjenesten for mobilforsyning.
 • Ytterligere tilpassede mobile arbeidsflyter kan genereres fra CPT-kalkulator-fanen basert på ytelsesfaktorer for arbeidsflytprogramvareteknologi som ligner på eksemplet på arbeidsflyt som er gitt for ArcGIS Mobile Standard arbeidsflyter.

Figur A-2.6 viser ArcGIS Windows Mobile arbeidsflytmønstre som er tilgjengelige i CPT Workflow-fanen.

 • AGS ArcGIS Mobile synkroniseringstjeneste: Brukes til enkle punkt- eller polygonredigeringer som synkroniseres med serveren under redigeringsoperasjoner. Produktiviteten til arbeidsflyten bør justeres for å representere belastningsredigeringsbelastninger.
 • AGS ArcGIS Mobile provisioning-tjeneste: Brukes for enkel lokal nedlastning av nedlastinger av virksomhetslag som representerer ny jobboppgave. Basekartbufferen bør lastes ned før du går til feltet. Produktiviteten i arbeidsflyten bør justeres for å representere frekvensen av nedlastinger av prosjektdata.

ArcGIS Mobile standard arbeidsflytbeskrivelse

Figur A-2.7 viser ArcGIS Mobile arbeidsflytbeskrivelser. Hver av ArcGIS Mobile standard arbeidsflyter inkluderer en kalkulatoroppskrift som er beskrevet som arbeidsflytbeskrivelse (kolonne AB).

 • Trådløs synkronisering er begrenset til 10% av et medium kompleksitetsvektordisplay (forretningslag for enkel redigeringsoperasjon). Mobilsynkroniseringstjenesten bruker en SOAP 2D medium kompleksitet 10% dynamisk (begrenset til å utveksle oppdaterte funksjoner streamet til klienten via SOAP-utveksling) med 1366x768-skjerm.
 • Forsyningstjenesten laster ned 100% av forretningslagene for hvert nye prosjekt for omfanget av arbeidsområdet (basekartlag skal lastes på enheten før du går inn i feltet). Mobilforsyningstjenesten laster ned 100% av de dynamiske 2D-visningsvirksomhetslagene ved hjelp av en SOAP-nettjenestetilkobling.

Servicetider for arbeidsflyt bør genereres basert på spesifikke arbeidsflytegenskaper, og gir et rimelig ytelsesmål for kapasitetsplanlegging. Workflow-servicetider for en rekke andre tilpassede mobilapplikasjoner kan genereres fra CPT-kalkulatorfanen, i likhet med ArcGIS Mobile-demonstrasjonen.

CPT Geoprosesseringstjenester

En rekke ArcGIS-analyser (geoprosessering), generering av cache-fliser for kart eller bilder, eller utføring av datareplikeringstjenester, kan alle representeres av batchbehandlingsbelastninger. Geoprosesseringstjenester utføres som batch-prosesser med en tråd, og bruker tilgjengelige ressurser med transaksjonssvaretid = tjenestetid (ingen tilfeldig køtid for ankomst). Geoprosesseringstjenester er beregningskrevende, og med riktig konfigurerte servere vil hver geoprosesseringsforekomst konsumere tilgjengelige prosessorkjerne-ressurser under topp systembelastninger.

Geoprosesseringstjenester er representert i Capacity Planning Tool ved å sette prosjektets arbeidsflyt minimum tenktid (celle D6) lik null. Hver forekomst av en arbeidsflytprofil med minimum tenktid satt til null vil utføre som en batchprosess.

 • Antall brukere (celle A6) identifiserer antall samtidige batch-prosesser.
 • Servicelaster kan fordeles på flere plattformnivåer eller tilordnes til et enkelt nivå (Cell A9).
 • Klientbehandlingsbelastning kan flyttes til applikasjonsnivå ved å velge "Batch" i celle J15.

CPT Geoprocessing standard arbeidsflyter

Figur A-2.9 viser CPT-prosesseringsvalg for geoprosessering. Standard arbeidsflytvalg kan brukes for geoprosesseringsforekomster utført på en enkelt plattformsnivå.

 • AGD Citrix GeoBatch. Geoprosessbelastning støttet av Citrix-plattformsnivået.
 • AGS SOC GeoBatch. Geoprosesseringsbelastning støttet av GIS Server (SOC) plattformnivå.
 • AGS DBMS GeoBatch. Geoprosessbelastning støttet av DBMS-plattformsnivået.

CPT Geoprocessing arbeidsflytytelse

Figur A-2.10 viser AGS SOC GeoBatch standard arbeidsflytbehandlingsbelastninger for en enkelt forekomstvalg.

 • Arbeidsflyt-fanen er valgt som arbeidsflytekilde (celle C30).
 • AGS SOC GeoBatch er arbeidsflytvalget (celle E30).
 • Behandlingsbelastning for en enkelt forekomst (celle A6) forbruker en prosessorkjerne på Web / SOC-plattformsnivået (25% utnyttelse på 4-kjernerserver) vist i celle H10.

Ethvert arbeidsflytmønster kan brukes til å generere en batchprosess. For eksempel kan en standard nettjeneste med min tenktid = 0 (celle D6) brukes til å generere kartbufring eller geodatabase-replikasjonsbelastning på tvers av flere maskinarkitekturer.

Prosjekt arbeidsflytoppgave (standard arbeidsflyter)

Figur A-2.11 viser hvordan du flytter en valgt standard arbeidsflyt i CPT-arbeidsflyt-fanen til Project Workflow-delen, og hvordan du identifiserer et unikt Project Workflow-kallenavn for bruk i designet.

Standard arbeidsflyter i CPT Workflow-fanen representerer de vanligste ArcGIS distribusjonsmønstrene. Følgende prosedyre kan brukes til å velge en standard arbeidsflyt og sette inn kopierte celler (sett inn en ny arbeidsflytrad) i delen Prosjektarbeidsflyt.

 • Velg og kopier raden som inneholder standard arbeidsflyt du vil bruke.
 • Velg Rad rett nedenfor der du vil sette inn den nye arbeidsflyten i Project Workflow-delen.
 • Sett inn kopierte celler for å inkludere en kopi av standard arbeidsflyt i prosjektarbeidsflytene.
 • Velg navnet på arbeidsflyten i kolonne A, og legg til kallenavn etterfulgt av et understrek (WebMap_) til den nye prosjektarbeidsflyten.

Når du har lagt til den nye standard arbeidsflyten i prosjektet arbeidsflytseksjonen og inkludert et kallenavn for å gjøre arbeidsflytenavnet unikt, er du klar til å bruke den nye arbeidsflyten i CPT-design.


Opprette poeng fra tabelldata

ArcGIS kan bestemme plasseringen av adresser, for eksempel hvis du har et regneark med adressedata. Du må ha et steetlag formatert riktig. ArcGIS vil opprette et punkt på stedet for hver adresse. Rene data er viktig.

 • Rask omvisning i geokoding Nederst i venstre kolonne er det også noen veiledninger om forskjellige aspekter av geokoding.
 • Verktøykasse for geokoding: Hvordan bruke geokodingverktøyene.

Tre måter å få en adresselokator på:

 1. Lokalmontert adresselokator: Duke akademiske brukere kan laste ned et zip-arkiv med nordamerikanske lokaliseringsfiler for 2019 for bruk på sin lokale datamaskin. Det er noen lokaliseringsfiler for nedlasting inkludert i Esri Data & amp Maps-produktet, under Streetmap Nord-Amerika. Vi har også 2013, 2014, 2019 adresselokatorer på S: -stasjonen (skrapestasjon) tilgjengelig fra de 12 datamaskinene i datalaboratoriet Data and Visualization Services.
 2. Bygg din egen adresselokator: Du kan lage din egen adresselokator fra lag av gater eller lignende GIS-lag.
 3. Skibasert adresselokator: Du vil også kunne koble til ArcGIS Online Geocoding-tjenesten. Kontakt [email protected] for å få en ArcGIS Online-konto og spørre om geokodingsprosedyrer.
  • det er begrensninger på antall adresser som Duke-kontoen kan geokode, og
  • den elektroniske geokodemotoren produserer ofte et stort antall falske positive, så innsatsen med å bruke en lokalt installert lokaliseringsfil vil trolig gi mer nøyaktighet.

Online-hjelp. Du kan plotte dataene dine som har koordinatinformasjon (breddegrad / lengdegrad eller et hvilket som helst annet koordinatsystem) i ArcGIS. Programmet plotter stedene som punkter på kartet ditt.

Du kan åpne tabellen med XY-koordinatene, og deretter høyreklikke på den i innholdsruten for å åpne Lag XY Event Layer verktøy.

KOORDINATSYSTEM (VELDIG VIKTIG): I dialogboksen Legg til XY, se på koordinatsystemet som ArcGIS antar at dataene dine er i før du klikker deg gjennom for å opprette poengene dine.

Standard vil være uansett hvilken dataramme du allerede har. For eksempel, hvis datarammen bruker NAD83 State Plane North Carolina Feet, antar ArcGIS at tabellkoordinatene er i fot, ikke grader. Hvis dette virkelig er lengdegrad (X) og breddegrad (Y) i grader, må du endre koordinatsystemet ditt til ikke-projiserte (geografiske) koordinater, vanligvis WGS84 (det siste valget under Geographic. World).

Å lage et permanent GIS-lag: De plottede punktene i XY Event-laget peker bare tilbake til tabelldataene de representerer ikke et nytt lag. Hvis du da trenger å bruke verktøy på punktsjiktet, for eksempel en Spatial Join, må du først eksportere den som en funksjonsklasse (f.eks. Shapefile).

Utgangspunktsfunksjonslaget som er opprettet av dette verktøyet, er midlertidig og vil ikke vare etter at økten er avsluttet. Du kan eksportere dette hendelseslaget til en funksjonsklasse (geodatabaselag eller shapefile) ved å høyreklikke på lagets navn i innholdsruten og deretter Data. Eksport. dette åpner kopifunksjonene for geoprosesseringsverktøy. Du kan også bruke Feature to Point eller Feature Class to Feature Class-verktøyene.


Projiser et sett med koordinater - poeng fra et excel til en formfil med ukjent koordinatsystem (kartmatch)

Jeg prøver å projisere et sett med koordinater (poeng) fra et excel, på toppen av en formfil (kart) med et ukjent koordinatsystem.

Excel-filen ble opprettet ved først å lage et kart med noen punkter i Google earth, og deretter eksporterte den til en .kml-fil og deretter opprettet excel.

Formfilen ble gitt meg klar for prosjektet jeg holder på med. I utgangspunktet prøver jeg å tilpasse de to filene og deretter bli med og relatere dem for å få litt tilleggsinformasjon for prosjektet mitt.

Dette er hva jeg gjorde trinn for trinn:

1. Åpne ArcMap (V.10.1) og høyreklikk 'Lag' og definerte et geografisk koordinatsystem 'WGS 1984'

2. Importerte "vista_nicosia_links.shp" (første vedlegg) og mottok en advarsel om ukjent romlig referanse (andre vedlegg: Unknown_Spatial_Reference.jpg)

3. Eksporterte filen til en formfil ved hjelp av "det samme koordinatsystemet som Data frame" -alternativet (tredje vedlegg: Export_Output.shp).

4.Nå i Egenskaper- & gtSource-fanen kan jeg se Geogra [hic Coordinate System skal være GCS_WGS_1984 og 'Extend' -informasjonen er de i det fjerde vedlegget (Extend_Export_Output.jpg) med 7 sifre til venstre for kommaet.

5.Jeg lukket og åpnet ArcMap på nytt og utførte handlinger i trinn 1

6. Så la jeg til X, Y-data fra excel-filen (femte vedlegg: MAP V_5.3 Koordinater) og høyreklikk deretter - & gt viser X, Y-data og spesifiserte X- og Y-feltet. I beskrivelsen av Input Coordinate System var det som standard GCS_WGS_1984.

7. Jeg eksporterte dataene til en .shp-fil (sjette vedlegg: Export_Output_2.shp) ved å bruke det samme koordinatsystemet som datarammen.

8.Jeg åpnet ArcMap igjen og gjentok handlinger i trinn 1 og importerte de to formfilene jeg opprettet i trinn 3 og 7 (Export_Output.shp og Export_Output_2.shp)

9. De to formfilene vises i helt forskjellige posisjoner den ene langt borte fra den andre. Jeg la merke til at i høyreklikk - & gt Egenskaper - & gt Kilde-fane- & gt 'Omfang' område av Export_Output ser jeg at det er 7 sifre til venstre for kommaet (fjerde vedlegg: Extend_Export_Output.jpg), der som i Export_Output_2 ser jeg bare to sifre til venstre for kommaet (syvende vedlegg: Extend_Export_Output_2.jpg).

10. Så prøvde jeg å projisere begge formfiler (en om gangen) fra "ArcToolbox - & gt Data Management Tools - & gt Projections and Transformations - & gt Define Projection" til Projected Coordinate system 'WGS 1984 World Mercator' men ingenting ser ut til å endre eller skjer. De projiseres begge på samme (innledende) posisjoner.

Jeg prøvde også mange andre alternativer jeg fant på internett, men klarte ikke å ordne dette.

Det ville vært veldig verdsatt hvis noen kunne hjelpe meg med å ordne dette fordi jeg ikke vet hva jeg gjør galt, og jeg er stablet på dette punktet ganske lenge nå.


UVa GIS-ressurser

Gjennom lisenser gitt av ITS, har alle UVa-tilknyttede selskaper tilgang til Esri Enterprise-verktøy. Mer informasjon fra Esri tilgjengelig her.

GIS-gruppen gir også tilgang til annen programvare, inkludert åpen kildekode, 3D og fjernmåling.

1. En datamaskin som kjører Windows (7 eller 10 anbefales, se Systemkrav). ArcGIS Pro er bare Windows. Apple-brukere må enten starte til Windows (anbefalt), bruke The UVa Hive, eller som en siste utvei, kjøre virtuelt Windows.

2. Administrative rettigheter til datamaskin.

3. Installasjonsmedier som kan lastes ned via UVa Software Gateway.

4. En ArcGIS Online-konto. Opprettelse av denne kontoen vil aktivere en ArcGIS Pro-lisens. Bare logg inn på ArcGIS Pro ved hjelp av ArcGIS Online-kontoen din.

** Hvis du allerede har en ArcGIS Online-konto som ble opprettet før 1/7/2019, ta kontakt med Scholars & # 39 Lab GIS-gruppen med en forespørsel om å aktivere ArcGIS Pro på ArcGIS Online-kontoen din.

1. Last ned og åpne deretter den kjørbare installasjonsfilen ArcGIS Pro fra UVa Software Gateway.

2. Fortsett gjennom installasjonsprosessen, og bruk ESRIs installasjonsinstruksjoner som en referanse hvis nødvendig.

3. Når du åpner ArcGIS Pro første gang, blir du bedt om å logge på ArcGIS Online. Klikk & quot ENTERPRISE LOGIN & quot.

***IKKE skriv inn et brukernavn og passord i denne dialogen. Å gjøre det vil ikke godkjenne gjennom NetBadge, og vil mislykkes.

4. I tekstboksen skriver du inn & quot uvalibrary & quot og merker av i boksen ved siden av Husk denne nettadressen. Klikk deretter Fortsett.

5. Klikk på University of Virginia

6. Logg på NetBadge som du normalt ville gjort.

7. Før du jobber i ArcGIS Pro, må du opprette et prosjekt. den blanke prosjektmalen foreslås å starte, men lek deg gjerne med de forskjellige prosjektmalene.

It is highly recommended that you check for updates to ArcGIS Pro after creating your first project. ESRI regularly sends updates, so it's likely the version that was downloaded from the software gateway needs to be updated. To do so, click the Project tab, then click About . The About page will indicate if any updates are available. If so, click Update.

1. A computer running Windows (7 or 10 recommended). ArcGIS is Windows only. Mac users must either boot to Windows (recommended), use The UVa Hive, or, run Windows virtually (last resort).

2. Administrative rights to computer.

3. Installation media which is downloadable through the UVa Software Gateway .

4. UVa ArcGIS licensing server name. You will be required to enter the server name (server URL) during the installation process. The server name will be on your on line receipt from the Uva Software Gateway. Please make note of it!

5. Secure connection to UVa. No worries if you are on Grounds. If you are off Grounds, you must use a the UVa VPN (http://its.virginia.edu/network/vpn/ ) to access the license server.

Uninstall Older Versions (if necessary)

ArcGIS 10.x cannot run on a computer that has an older version of ArcGIS installed.

Using Add or Remove Programs from Windows Control Panel, remove any older version of ArcGIS AND ArcGIS License Manager.

If you do not remove older versions of ArcGIS before you begin this installation, it will be done automatically before ArcGIS 10 is installed. However, we have experienced issues with this in the past. It is better to remove the older version of ArcGIS before attempting to install ArcGIS 10.8.

1. Download the executable ArcGIS 10.8 installation file from UVa Software Gateway.

2. Double-click file to launch which extracts installation files to a directory.

3. When extraction complete, click Launch the setup program and click Close .

4. Click Next after reading other programs warning.

5. Accept license agreement and click Next .

6. Select Complete for setup type.

8. Accept default Destination Folder by clicking Next .

9. Accept default Python Destination Folder by clicking Next .

10. Click Install . Installation will take some time. Might be a good time for a coffee break.

11. Success! Hit the Finish button. This launches the ArcGIS Administration Wizard. You need the ArcGIS License Manager server name to continue.

12. Remember, the ArcGIS license server name from your UVa Software Gateway receipt in the portal (the server name is NOT on the emailed receipt).

13. Select Advanced (ArcInfo) Concurrent Use under number 1 and, under number 2 , select Define a license manager now and enter the server name in the box under choice .

14. Click OK . ArcGIS Administrator appears.

NOTE : The license manager allows for the check out of licenses for up to six months or July 30 (whichever is sooner). This can be of great value because you do not have to authenticate against the license server while you have licenses checked out. You will have to authenticate against the server to check in licenses or make changes.

15. To check out (borrow) a license, click Borrow/Return and put checks next to all the applications you wish to borrow. Click Apply .

These applications are now available to you for six months without any need to contact the server. You can return the licenses by unchecking the boxes.

Congratulations, you now have ArcGIS 10.5 should now be running on your computer.

17. If you plan on using any ArcGIS extensions like Spatial Analyst or 3D Analyst, you must turn them on prior to use or you will get an misleading error saying you do not have a license to use them. Click Customize > Extensions to get the Extensions dialog box. Check the boxes next to the extensions you wish to use.

NOTE : If you wish to be kept up to date on ArcGIS issues at UVA including annual license renewal, GIS events, and job postings you should join the GIS Users Collab site.

Checking Out Licenses

ArcGIS 10 supports license check-out. This means you can run ArcGIS without connecting to the internet and the UVA license server every time you start the software. This is particularly useful when traveling without a reliable internet connection. The ArcGIS license you check out is good for 6 months or until July 31, whichever is sooner.

Here are the steps to check out your licenses:

1. Be sure ArcGIS is not running.

2. If you are on grounds, go to Step 3. If you are off grounds you&rsquoll need to run UVA Anywhere VPN before going to Step 3. Instructions here:http://its.virginia.edu/network/vpn/ .

3. Go to Start / All Programs / ArcGIS / ArcGIS Administrator.

4. In the left panel click on the folder &ldquoBorrow/Return&rdquo. After clicking on the folder, some users report getting the message &ldquoThe server is not configured&hellip&rdquo. It may take several tries clicking Borrow/Return until you do not see that message. Be sure you see a screen that looks like this before you continue:

5. Check ALL the empty boxes and click OK.

6. You&rsquoll see &ldquoAttempting to Borrow/Return&hellip&rdquo (the software is checking out your new licenses and will take a few minutes to complete)

7. When complete the ArcGIS Administrator will close and you can start ArcGIS without an internet connection. Your licenses are valid for another 6 months or until July 31, whichever is sooner.

8. About 30 days before your licenses are due to expire, you will receive warning messages each time you start ArcGIS reminding you to renew your ArcGIS Licenses. Follow the instructions here for "Renewing your ArcGIS License".

9. Join the UVA GIS Users Collab site to be kept up to date on ArcGIS issues at UVA including annual license renewal, GIS events, and job postings: https://collab.itc.virginia.edu/portal/site/84979808-9f4a-4777-af44-75ad46826c4f

Contact a GIS Specialist listed at the right of this page with any questions.

Refresh Licenses

If you have checked out licenses and are seeing warnings about license expiration, follow the instructions below to renew your licenses.

The ArcGIS license you check out is good for 6 months or until July 30 each year, whichever is sooner. As you near the end of your license period you will see warnings each time you start ArcGIS.

Here are the steps to renew your license:

1. Be sure ArcGIS is not running.

2. If you are on grounds, go to Step 3. If you are off grounds you&rsquoll need to run UVA Anywhere VPN before going to Step 3. Instructions here:http://its.virginia.edu/network/vpn/ .

3. Go to Start / All Programs / ArcGIS / ArcGIS Administrator.

4. In the left panel click on the folder &ldquoBorrow/Return&rdquo. After clicking on the folder, some users report getting the message &ldquoThe server is not configured&hellip&rdquo. It may take several tries clicking Borrow/Return until you do not see that message. Be sure you see a screen that looks like this before you continue:

5. Uncheck all the boxes under "Borrowed" and click &ldquoOK&rdquo. You&rsquoll see &ldquoAttempting to Borrow/Return&hellipPlease wait&hellip&rdquo

6. Wait (it&rsquos checking in all your old licenses). When the process completes ArcGIS Administrator will close.

7. Open ArcGIS Administrator again and click on Borrow/Return. It will now look like this:

7. Check ALL the empty boxes and click OK.

8. You&rsquoll see &ldquoAttempting to Borrow/Return&hellip&rdquo (it&rsquos checking out your new licenses and will take a few minutes)

9. When complete the ArcGIS Administrator will close and you can start ArcGIS without warning messages. Your licenses have been renewed for another 6 months or until July 31, whichever is sooner.

10. Join the UVA GIS Users Collab site to be kept up to date on ArcGIS issues at UVA including annual license renewal, GIS events, and job postings: UVa GIS Users.

Create an ArcGIS Online Account

Anyone affiliated with the University can use the University's enterprise ArcGIS Online site for creating and hosting data, maps, applications, and more.

That's it! By logging in through Netbadge, your account has been created.

Accessing ArcGIS Online Resources

NOTE: This guide assumes that you already have an account on our Enterprise ArcGIS Online site. If that's not the case. please follow the above instructions, Create an ArcGIS Online Account, to create an account.

When accessing ArcGIS Online resources that are outside our Enterprise URL of uvalibrary.maps.arcgis.com , it is necessary to specify the organization you are a member of. When signing on, you may be prompted for a username and password. It is important to note that using this prompt will fail. The only way to access your UVA ArcGIS Online account is through our Enterprise login using Netbadge.

1. When presented with the login page below, click ENTERPRISE LOGIN.

2. Type "uvalibrary" into the text box for the organization URL. Check the box next to Remember this URL, then click CONTINUE.

3. Click UNIVERSITY OF VIRGINIA . This will forward you to Netbadge.

4. Login to Netbadge as normal. That's it!

QGIS is the best open source desktop GIS application available. Those familiar with ArcMap will find the QGIS interface familiar. One of the great advantages to QGIS is that in can run on Windows, Mac and Linux operating systems.

QGIS is available on computer stations in the Scholars' Lab and most University Lab and Classroom computers.

Through a license held by the Department of Environmental Science, the UVa community has access to ENVI, a remote sensing program by Harris Geospatial. Gaining access to ENVI must be arranged with administrators in EVSC. Please contact us for more help.

While not a powerhouse dedicated program, ESRI's desktop GIS does provide some image analysis tools. Please see following link for more information.

Google Earth often is not considered a GIS. However, it has some great advantages. It's free. It's runs on many operationg systems. It's easy to use. What can you do with it? Load historic maps from premier map collectors. Add your own points, lines and polygon layers. View 3D buildings. We are happy to show you all the cool things Google Earth can do.

Please Note, this guide is for users that are having issues licensing ArcGIS Pro through NetBadge. Please do not use License Manager with Pro if you're ikke having issues connecting through NetBadge.

This issue is inconsistent and appears to be random. If you are working with Pro on your own computer, close and reopen Pro and try again. If you're working on The Hive, log off your Hive session, open a new Hive session, and try again. If that doesn't work, continue with the instructions listed below.

1. You will need a secure connection to UVa. No worries if you are on Grounds or on The Hive. If Pro is installed on your computer and you are off Grounds, you must use the UVa VPN to a ccess the license server.

3. At the ArcGIS Sign In screen, click Configure your Licensing Options.

4. On the Licensing window, set Licensing Type til Concurrent Use License. Enter "lm2.license.virginia.edu" for the License Manager, then either hit enter, or click Refresh. Check any necessary extensions (optional) and click OK. Restart Pro and you should be all set.

Merk: Pro is automatically licensed, and most geoprocessing tools will work without checking any boxes. However, feel free to c heck the box next to extensions you may need. It's fine to check all the boxes, though most will only need Spatial Analyst if anything.

Hive Note: Logging out of the Hive will delete your session information, including these settings, so if you Log Out, you'll need to repeat these steps. If you Disconnect (click the "X" or Edit > Disconnect), your session is maintained, at least for a few hours, perhaps longer.


Use proximity

These tools help you answer one of the most common questions posed in spatial analysis: What is near what?

A buffer is an area that covers a given distance from a point, line, or area feature.

Buffers are typically used to create areas that can be further analyzed using a tool such as Overlay Layers . For example, if the question is What buildings are within 1 mile of the school?, the answer can be found by creating a 1-mile buffer around the school and overlaying the buffer with the layer containing building footprints. The end result is a layer of those buildings within 1 mile of the school.

 • Where can I go from here within a 30-minute drive?
 • Where can I go from here within a 30-minute drive at 5:30 p.m. during rush hour?
 • What areas of town can the fire department reach within 5 minutes?
 • How would fire-response coverage improve by building a new fire station here?
 • What market areas does my business cover?

You may be able to answer your questions solely through visualizing the output areas. Alternatively, you can perform further spatial analysis using the output areas. For instance, running Aggregate Points using drive-time areas with demographic data can help determine which potential store location would likely provide the best customer base for your type of business.

To use this tool, your portal administrator must configure network utility services on the portal and grant you the Network Analysis privilege.

This tool finds the nearest features and, optionally, reports and ranks the distance to the nearby features. To find what's nearby, the tool can either measure straight-line distance or a selected travel mode. There are options to limit the number of nearest features to find or the search range in which to find them.

 • What is the nearest park from here?
 • Which hospital can I reach in the shortest drive time? How long would the trip take on a Tuesday at 5:30 p.m. during rush hour?
 • What are the road distances between these major cities?
 • Which of these patients reside within 2 miles of these chemical plants?

Find Nearest returns a layer containing the nearest features and, optionally, a line layer that links the start locations to their nearest locations. The optional line layer contains information about the start and nearest locations and the distances between.

To allow you to find nearby features using most of the available travel modes, your inputs must be point features and your portal administrator must configure network utility services for the portal and grant you the Network Analysis privilege. You can, however, measure by Line Distance without this privilege.

Plan Routes determines how to efficiently divide tasks among a mobile workforce.

You provide the tool with a set of stops and the number of vehicles available to visit the stops. The tool assigns the stops to vehicles and returns routes showing how each vehicle can reach their assigned stops in the least amount of time.

 • Inspect homes, restaurants, or construction sites.
 • Provide repair, installation, or technical services.
 • Deliver items and small packages.
 • Make sales calls.
 • Transport people from their homes to an event.

The output from Plan Routes includes a layer of stops coded by the routes to which they are assigned, a layer of routes showing the shortest paths to visit assigned stops, and, depending on whether any stops could not be reached, a layer of unassigned stops.

To use this tool, your portal administrator must configure network utility services on the portal and grant you the Network Analysis privilege.

This tool measures the travel time or distance between pairs of points. The tool can report straight-line distances, road distances, or travel times. You provide starting and ending points, and the tool returns a layer containing route lines, including measurements, between the paired origins and destinations. If many origins go to one destination, a table summarizing multiple trips to the destination is included in the output.

To use this tool, your portal administrator must configure network utility services on the portal and grant you the Network Analysis privilege.


Tapestry Segment summaries

The 67 distinct markets of Tapestry detail the diversity of the American population. Grouping the segments can simplify these differences by summarizing markets that share similar traits. There are 14 LifeMode groups and 6 Urbanization groups.

LifeMode groups

LifeMode groups represent markets that share a common experience—born in the same generation or immigration from another country—or a significant demographic trait, like affluence. Tapestry Segments are classified into 14 LifeMode groups. Click a link to view a PDF summary:

 • Established wealth—educated, well-traveled married couples
 • Accustomed to "more": less than 10% of all households, with 20% of household income
 • Homeowners (almost 90%), with mortgages (65.2%)
 • Married couple families with children ranging from grade school to college
 • Expect quality invest in time-saving services
 • Participate actively in their communities
 • Active in sports and enthusiastic travelers
 • Prosperous married couples living in older suburban enclaves
 • Ambitious and hard-working
 • Homeowners (70%) prefer denser, more urban settings with older homes and a large share of townhomes
 • A more diverse population, primarily married couples, many with older children
 • Financially responsible, but still indulge in casino gambling and lotto tickets
 • Serious shoppers, from Nordstrom's to Marshalls or DSW, that appreciate quality, and bargains
 • Active in fitness pursuits like bicycling, jogging, yoga, and hiking
 • Subscribe to premium movie channels like HBO and Starz
 • Young, successful singles in the city
 • Intelligent (best educated market), hard-working (highest rate of labor force participation) and averse to traditional commitments of marriage and home ownership
 • Urban denizens, partial to city life, high-rise apartments and uptown neighborhoods
 • Prefer credit cards over debit cards, while paying down student loans
 • Green and generous to environmental, cultural and political organizations
 • Internet dependent, from social connections to shopping for fashion, tracking investments, making travel arrangements, and watching television and movies
 • Adventurous and open to new experiences and places
 • Successful young families in their first homes
 • Non-diverse, prosperous married-couple families, residing in suburban or semirural areas with a low vacancy rate (second lowest)
 • Homeowners (79%) with mortgages (second highest %), living in newer single-family homes, with median home value slightly higher than the U.S.
 • Two workers in the family, contributing to the second highest labor force participation rate, as well as low unemployment
 • Do-it-yourselfers, who work on home improvement projects, as well as their lawns and gardens
 • Sports enthusiasts, typically owning newer sedans or SUVs, dogs, and savings accounts/plans, comfortable with the latest technology
 • Eat out frequently at fast food or family restaurants to accommodate their busy lifestyle
 • Especially enjoy bowling, swimming, playing golf, playing video games, watching movies rented via Redbox, and taking trips to a zoo or theme park
 • Gen X in middle age families with fewer kids and a mortgage
 • Second largest Tapestry group, comprised of Gen X married couples, and a growing population of retirees
 • About a fifth of residents are 65 or older about a fourth of households have retirement income
 • Own older single-family homes in urban areas, with 1 or 2 vehicles
 • Live and work in the same county, creating shorter commute times
 • Invest wisely, well-insured, comfortable banking online or in person
 • News junkies (read a daily newspaper, watch news on TV, and go online for news)
 • Enjoy reading, renting movies, playing board games and cards, doing crossword puzzles, going to museums and rock concerts, dining out, and walking for exercise
 • Empty nesters in bucolic settings
 • Largest Tapestry group, almost half of households located in the Midwest
 • Homeowners with pets, residing in single-family dwellings in rural areas almost 30% have 3 or more vehicles and, therefore, auto loans
 • Politically conservative and believe in the importance of buying American
 • Own domestic trucks, motorcycles, and ATVs/UTVs
 • Prefer to eat at home, shop at discount retail stores (especially Walmart), bank in person, and spend little time online
 • Own every tool and piece of equipment imaginable to maintain their homes, vehicles, vegetable gardens, and lawns
 • Listen to country music, watch auto racing on TV, and play the lottery enjoy outdoor activities, such as fishing, hunting, camping, boating, and even bird watching
 • Established diversity—young, Hispanic homeowners with families
 • Multilingual and multigenerational households feature children that represent second-, third- or fourth-generation Hispanic families
 • Neighborhoods feature single-family, owner-occupied homes built at city's edge, primarily built after 1980
 • Hard-working and optimistic, most residents aged 25 years or older have a high school diploma or some college education

Shopping and leisure also focus on their children—baby and children's products from shoes to toys and games and trips to theme parks, water parks or the zoo

 • Lifestyles of thirtysomethings
 • Millennials in the middle: single/married, renters/homeowners, middle class/working class
 • Urban market mix of single-family, townhome, and multi-unit dwellings
 • Majority of residents attended college or attained a college degree
 • Householders have ditched their landlines for cell phones, which they use to listen to music (generally contemporary hits), read the news, and get the latest sports updates of their favorite teams
 • Online all the time: use the Internet for entertainment (downloading music, watching YouTube, finding dates), social media (Facebook, Twitter, LinkedIn), search for employment
 • Leisure includes night life (clubbing, movies), going to the beach, some travel and hiking
 • Senior lifestyles reveal the effects of saving for retirement
 • Households are commonly married empty nesters or singles living alone homes are single-family (including seasonal getaways), retirement communities, or high-rise apartments
 • More affluent seniors travel and relocate to warmer climates less affluent, settled seniors are still working toward retirement
 • Cell phones are popular, but so are landlines
 • Many still prefer print to digital media: Avid readers of newspapers, to stay current
 • Subscribe to cable television to watch channels like Fox News, CNN, and The Weather Channel
 • Residents prefer vitamins to increase their mileage and a regular exercise regimen
 • Country life with older families in older homes
 • Rustic Outposts depend on manufacturing, retail and healthcare, with pockets of mining and agricultural jobs
 • Low labor force participation in skilled and service occupations
 • Own affordable, older single-family or mobile homes vehicle ownership, a must
 • Residents live within their means, shop at discount stores and maintain their own vehicles (purchased used) and homes
 • Outdoor enthusiasts, who grow their own vegetables, love their pets and enjoy hunting and fishing
 • Technology is cost prohibitive and complicated. Pay bills in person, use the yellow pages, read newspapers, magazines, and mail-order books
 • Millennials on the move—single, diverse, urban
 • Millennials seeking affordable rents in apartment buildings
 • Work in service and unskilled positions, usually close to home or public transportation
 • Single parents depend on their paycheck to buy supplies for their very young children
 • Midtown Singles embrace the Internet, for social networking and downloading content
 • From music and movies to soaps and sports, radio and television fill their lives
 • Brand savvy shoppers select budget friendly stores
 • Growing up and staying close to home single householders
 • Close knit urban communities of young singles (many with children)
 • Owners of old, single-family houses, or renters in small multi-unit buildings
 • Religion is the cornerstone of many of these communities
 • Visit discount stores and clip coupons, frequently play the lottery at convenience stores
 • Canned, packaged and frozen foods help to make ends meet
 • Purchase used vehicles to get them to and from nearby jobs
 • Urban denizens, young, diverse, hard-working families
 • Extremely diverse with a Hispanic majority, the highest among LifeMode groups
 • A large share are foreign born and speak only their native language
 • Young, or multigenerational, families with children are typical
 • Most are renters in older multi-unit structures, built in the 1960s or earlier
 • Hard-working with long commutes to jobs, often utilizing public transit to commute to work
 • Spending reflects the youth of these consumers, focus on children (top market for children's apparel) and personal appearance
 • Also a top market for movie goers (second only to college students) and fast food
 • Partial to soccer and basketball
 • College and military populations that share many traits due to the transitional nature of this LifeMode Group
 • Highly mobile, recently moved to attend school or serve in military
 • The youngest market group, with a majority in the 15 to 24 year old range
 • Renters with roommates in nonfamily households
 • For many, no vehicle is necessary as they live close to campus, military base or jobs
 • Fast-growing group with most living in apartments
 • Part-time jobs help to supplement active lifestyles
 • Millennials are tethered to their phones and electronic devices, typically spending over 5 hours online every day tweeting, blogging, and consuming media
 • Purchases aimed at fitness, fashion, technology and the necessities of moving
 • Highly social, free time is spent enjoying music, being out with friends, seeing movies
 • Try to eat healthy, but often succumb to fast food

Urbanization groups

Tapestry groups are also available as Urbanization summary groups, in which markets share similar locales, from the urban canyons of the largest cities to the rural lanes of villages or farms. Tapestry Segments are classified into 6 Urbanization groups. Click a link to view a PDF summary:

 • Young, mobile, diverse populations living in the most densely populated neighborhoods of the largest cities (populations of 2.5 million or more)
 • Traits shared by more than 2.5 million people: crowding, high cost of living, and full access to urban amenities, including jobs
 • Youngest, most diverse populations among the Urbanization groups
 • Households are renter occupied by singles or roommates
 • The most challenging market for auto sales: half the commuters use public transportation, bicycles or walk to work
 • Focus on style and image with liberal spending on apparel
 • Constantly connected, using the Internet for everything from finding jobs to finding dates
 • City life for starting families in neighborhoods that fringe major cities
 • The earliest suburbs, built before 1970, primarily single-family housing with some apartments
 • Young families with children, diverse population
 • Homeowners living closer to the city, with below average vacancy rates
 • Leisure focuses on the children (visits to theme parks or water parks), sports (soccer, basketball, football) and movies
 • Spending also emphasizes the children—clothing, toys and baby products
 • Parents of small children favor family restaurants and fast food
 • Smartphones are popular, for social contacts, downloading apps, games and music
 • Affordable city life including smaller metropolitan cities or satellite cities that feature a mix of single-family and multiunit housing
 • Single householders seeking affordable living in the city: usually multi-unit buildings that range from mid- to high-rise apartments average monthly rents and home value below the U.S. average
 • Consumers include college students, affluent Gen X couples, and retirement communities
 • Student loans more common than mortgages debit cards more popular than credit cards
 • Residents share an interest in city life and its amenities, from dancing and clubbing to museums and concerts
 • Convenience and mobility favor cell phones over landlines
 • Many residents rely upon the Internet for entertainment (download music, play online games) and as a useful resource (job searches)
 • Urban expansion: affluence in the suburbs or city-by-commute
 • The most populous and fast-growing among Urbanization groups, Suburban Periphery includes one-third of the nation's population
 • Commuters value low density living, but demand proximity to jobs, entertainment and the amenities of an urban center
 • Well-educated, two-income households, accept long commute times to raise their children in these family-friendly neighborhoods. Many are heavily mortgaged in newly built, single-family homes
 • Older householders have either retired in place, downsized or purchased a seasonal home
 • Suburbanites are the most affluent group, working hard to lead bright, fulfilled lives
 • Residents invest for their future, insure themselves against unforeseen circumstances, but also enjoy the fruits of their labor
 • The most affordable housing—in smaller towns and communities located throughout the country
 • Single-family and mobile homes in the country, but still within reach of some amenities
 • Embrace a quiet, country lifestyle including listening to country music, attending country performances, riding ATVs, and camping
 • Prefer domestic products and vehicles, especially trucks
 • Shop at large department and discount stores like Walmart
 • Fast food and frozen meals are much more common than fine dining
 • Many make a living off the land through agriculture, fishing and forestry
 • Time off is spent visiting nearby family rather than flying to vacation destinations
 • When services are needed, the yellow pages are within reach
 • Country living featuring single-family homes with acreage, farms and rural resort areas
 • Very low population density distinguishes this group—typically less than 50 people per square mile
 • Over half of all households are occupied by persons 55 years and older many are married couples without children at home
 • The least diverse group, with over 80% non-Hispanic White
 • Mostly home owners (80%) , but rentals are affordable in single-family or mobile homes
 • Long trips to the store and to work---often drive alone in trucks or SUVs, listening to country radio
 • Blue collar jobs dominate the landscape including manufacturing, agriculture, mining and construction
 • Many are self-employed, retired, or receive income from Social Security
 • Satellite TV and landline phones are necessary means to connect
 • More conservative in their spending practices and beliefs
 • Comfortable, established and not likely to move

"Duplicate field names not allowed"

Trying to import a csv from excel into ArcGis where one column is zipcodes, one is number of X per zipcode. ArcGis keeps telling me there's an error when I import because "duplicate field names are not allowed". Does anyone experience this ever or have any ideas?

Without knowing more details--check that your fieldnames are less than 10 characters and unique. If you have fieldnames that start with similar strings like "FIELDNAME_1" and "FIELDNAME_2" then ArcGIS might be shortening them to "FIELDNAME_" and reading them as identical.

*When I say "unique" I mean "not remotely similar"

Tried changing them a bunch, do you think it has to do with being a sheet on a multi sheet excel workbook? Even though when I save it as a csv it only saves the active sheet….should i try copy and pasting this one sheet into a new excel save it as csv and see if it works?

Does the CSV have the same header for multiple fields?

No, that’s what I don’t understand

When you say "ArcGIS", are you talking about ArcMap, ArcGIS Pro or ArcGIS Online? Also, what tools / workflow are you using to perform the import?

ArcGis Online I believe, I am doing their 21 day educational trial to see if GIS is something I’d like to use on a research project I’m working on. I have a multi sheet excel book and I’m trying to overlay two of the sheets. I have them each saved as a csv for that specific sheet on the excel, and the first one uploaded just fine as a csv from excel, but the second wont.


Does ArcGIS Pro join to excel worksheets like ArcMap does? - Geographic Information Systems

ArcGIS Living Atlas of the World is the foremost collection of geographic information from around the globe. It includes maps, apps, and data layers to support your work.

Explore items recently added to ArcGIS Living Atlas of the World, learn about GIS events, and discover ways to use content.

How to use ArcGIS Living Atlas of the World

Explore maps, apps, and data layers from Esri and thousands of other organizations.

Combine content with your own data to create new maps and applications.

See how others are visualizing data and solving problems.

Grab content & start creating

Open layers in the ArcGIS Online Map Viewer to quickly see if they fit for your project.

Create a new map in seconds by adding layers in the Map Viewer. You can use your own data combined with layers from ArcGIS Living Atlas of the World.