Mer

Velge prosentandel av poeng fra flerpunktslag (ArcGis)


Jeg jobber for tiden med las datasett for lite område, og jeg vil kjøre litt rask analyse på dette området. Siden PC-en min ikke er den beste, leter jeg etter verktøy som "trekk ut 50% av flerpoeng til nytt lag", slik at jeg kan kjøre litt analyse på denne PC-en. På en annen måte leter jeg etter verktøy som vil redusere tettheten til flerpunktslaget.

Jeg vet at jeg brukte noe lignende tidligere, men jeg kan ikke huske eller finne noen ledetråder.

Det vil raskt redusere behandlingstiden for analyse.

Bruke ArcMap 10.2.


Du kan prøve delingsverktøyet. Du må opprette et rutenett over punktdatasettet og bruke dette rutenettet til å dele poengdatasettet ditt i flere mindre datasett med delingsverktøyet.


Hva slags analyse vil du gjøre? Du kan bruke verktøyet LAS to Multipoint GP som oppretter en flerpunktsfunksjonsklasse og deretter lage et delsett derfra. Alternativt kan du opprette et mosaikkdatasett som peker på LAS-dataene (filer eller datasett), og dette vil rasterisere punktene. Mosaikkdatasettet er designet for å fungere godt med store datamengder.


Se videoen: Fastlegekonferansen 2019 - Del 4 (September 2021).