Mer

Grunnlag på openlayers 2.13 viser ikke Google hvis angitt førstevalg


Jeg jobber med en 2.13.1 og jeg har et merkelig problem. Som basiskart har jeg OSM og Google.

Når jeg angir som standard Google, viser det ingenting. Bare OSM-laget vises når det er valgt.

MEN hvis jeg har OSM som standard, bytter jeg mellom alle baselag uten problemer.

var map = new OpenLayers.Map ("map-id"); var format = 'image / png'; // rosa fliser unngåelse OpenLayers.IMAGE_RELOAD_ATTEMPTS = 5; // lage OL-beregningsskala i henhold til WMS-spesifikasjon OpenLayers.DOTS_PER_INCH = 25.4 / 0.28; var googleMercator = nye OpenLayers.Projection ("EPSG: 900913"); var wgs84 = nye OpenLayers.Projection ("EPSG: 4326"); // grunnlagskart = nytt OpenLayers.Map ({div: "map", enheter: "m", projeksjon: googleMercator, displayProjection: wgs84}); var mapBoxBackground = nye OpenLayers.Layer.XYZ ("AWMC bakgrunn", ["http://a.tiles.mapbox.com/v3/isawnyu.map-knmctlkh/${z}/${x}/${y } .png "> openlayers-2


Se videoen: OpenLayers - Image Layer Animation Issue (Oktober 2021).